Начална страница
Исторически преглед
Българска академия на науките
Автор
Заглавие
Година
Стр.

  
  
Селищни проучвания
Бонева, В. - „Френската сватба" в Шумен през 1875 г. 2002 3-4 245-265
Гайдарджиева, В. - Местното самоуправление в Старозагорската община от Освобождението до Съединението (1878-1885 г.) 2003 5-6 234-255
Гергова, В. - Щрихи от историята на Видин. 2001 1-2 190-206
Данчева-Василева, А. - Локализиране на Латинския квартал в Пловдив през средновековието. 1998 5-6 163-170
Иванова, Е. - Тютюневата индустрия в Стара Загора между двете световни войни. 1998 5-6 184-194
Иванова, Е. - Стопанско развитие на Стара Загора и околията (1918-1923). 2000 1-2 187-225
Иванова, Е. - Стара Загора и околията в българската икономика до края на Първата световна война. 2001 5-6 197-225
Йорданов, С. - Град Червен през ранните векове на османското владичество. 1999 1-2 159-175
Костова, В. - Етнорелигиозни общности и институции в Хасково през първата половина на XX в. 2002 3-4 266-275
Пляков, 3. - Средновековни селища в областта на Средна Струма (VII-ХIV в.). Каталог. 1997 1 81-104
Тренчев, Г. - Развитие на първоначалните училища в Разлог и Разложко (1885-1912) 1998 5-6 171-183
Тренчев, Г - Село Добърско, Разложко и връзките му с атонския манастир „Ватопед". 2001 3-4 214-227
Цонева, Д. - Васил Н. Рашеев и търговските връзки на Габрово с Одеса през XIX в. 1999 1-2 176-184
Исторически синтез
Тончев, Ал. - Проблеми на европейското духовно единство. 1997 5-6 188-205
Хейнс, М. - Историкът и идеята за нацията. 1998 5-6 218-236
Българистика и българисти в чужбина
Хаджиниколова, Ел. - Николай Н. Червенков и българската историческа наука. 1998 3-4 205-208
Хипотези
Пенева-Русева, Ив. - Едно проучване по повод съобщението на Прокопий Кесарийски за произхода на кутригурите и утигурите от „хуни-кимерийци". 1997 3 150-171