Начална страница
Исторически преглед
Българска академия на науките
Автор
Заглавие
Година
Стр.

  
  
Преглед
[Анастасов, Кр.] - Съдържание на сп. „Исторически преглед", годишнина LVI, 2000. 2000 5-6 376-380
Анастасов, Кр. - Съдържание на сп. „Исторически преглед", годишнина LVII, 2001. 2001 5-6 249-252
Анастасов, Кр. - Съдържание на сп. „Исторически преглед", годишнина LVIII, 2002. 2002 5-6 296-299
Анастасов, Кр. - Съдържание на сп. „Исторически преглед", годишнина LVIII, 2002. 2003 1-2 296-299
Анастасов, Кр. - Съдържание на сп. „Исторически преглед", годишнина LIX, 2003. 2003 5-6 288-291
Анастасов, Кр. - Съдържание на сп. „Исторически преглед", годишнина LX, 2004. 2005 5-6 243-248
Анастасов, Кр. - Съдържание на сп. „Исторически преглед", годишнина LXIЬХ1, 2005. 2005 5-6 @@249
Антонова, В. - Научна конференция „Русе през вековете". 1997 3 185-187
Атанасова, И. - Научно-практическа конференция, посветена на републиканската идея в България. София, 25 септември 2001 г. 2002 1-2 245-247
Божинов, П. - Национална научна сесия в Панагюрище „Априлското въстание и източната криза 1875-1878 г."
1996 4 184-187
Божинов, П. - Научна конференция в Казанлък за началото на комитетското дело в България. 1997 5-6 227-229
Бойчев, П., В. Милачков - Научни конференции, посветени на 60-годишнината от сключването на Крайовския договор и възвръщането на Южна Добруджа към България. 2001 1-2 282-286
Велев, В. - Научна конференция, посветена на 60-годишнината от рождението на ст.н.с. д-р Константин Пандев . 1998 5-6 248-253
Гиздав, Н. - 60 години духовно средище в Югозападна България. 1996 5 163-165
Глушкова, Б. - Национална научно-теоретична конференция в Горна Оряховица „Титани на една епоха".. 1996 4 188-189
Давидова, Е. - Международен колоквиум в Крит. 2001 3-4 251-253
Давидова, Е., С. Янева - Международен колоквиум в Халкидики, Гърция. 2001 1-2 289-291
Дамянова, Р. - Национално честване на Петко Е Славейков. 2003 3-4 255-256
Цанков, Е. - Международна научна конференция „Книжовната и аскетическата школа на преп. Григорий Синаит и преп. Теодосий Търновски в духовната култура на Югоизточна Европа". 1996 1 183-187
Цанков, Е. - Научна конференция в Габрово „Православно-християнски традиции. Българската култура и руската православна църква. 2000 3-4 271-272
Цанков, Е. - Научна конференция, посветена на 1050-годишнината от кончината на св. Йоан Рилски 1998 1-2 282-287
Цанков, Е. - Седми международен симпозиум „Търновска книжовна школа". 2000 1-2 287-290
Димитров, М. - Научна конференция по проблемите на стопанската история на България . @@@@ 1997 1 139-142
„Коминтернът, Коминформбюро и България"#########
1998 3-4 237-251
Дончева, Б., Н. Попова - Българската историческа научна книжнина през второто полугодие на 1990 г 1996 1 168-178
Дончева, Б., Н. Попова - Българската историческа научна книжнинапрез 1993 г. 1996 5 166-178
Дончева, Б., Н. Попова - Българската историческа научна книжнинапрез 1994 г. 1996 5 179-192
Дончева, Б., Н. Попова - Българската историческа научна книжнинапрез 1996 г. 1997 4 166-176
Дончева, Б., Н. Попова - Българската историческа научна книжнинапрез 1998 г. 1999 3-4 263-275
Друмева, М. - Юбилейна научна сесия в Свищов. 8-10ноември 2001 г. 2002 1-2 247-250
Жечева, С. - Научна конференция за Югоизточна Европа в Мюнхен. 1999 5-6 246-249
Запрянова, А. - Българското генеаложко дружество „Родознание" - перспективи. 2001 5-6 248-249
Зафиров, Ц. - Научна сесия „730 години град Плевен и мястото му в националната история и култура".
2001 3-4 248-249
Захариева, Е. - Честване на 80-годишнината на академик Веселин Хаджиниколов. 1997 3 190-192
Келбечева, Ев., Б. Киряков - Международен семинар в София: „Врагът отвън: как комунистическите режими са следели своите емигранти". 2000 5-6 359-362
Кирова, М., Ив. Русев - Национална научна конференция в Сливен „Култура, църква и революция през Възраждането". 1996 2 148-154
Кирова, М., Р. Георгиева - Научна конференция в Сливен за българската емиграция през Възраждането. 2000 1-2 291-293
Колева, М. - Втори българо-германски симпозиум в София. 1998 3-4 253-256
Косев, К. - Международна конференция в Сеул за учебниците по история. 1998 3-4 252
Куманов, М. - Национална кръгла маса „Европейските измерения на идеите, дейността и делото на Стефан Стамболов".
2004 1-2 267-276
Кънев, Н. - Научна конференция в Стара Загора, посветена на 120-годишнината от Руско-турската война1877-1878 г. 1998 3-4 233-236
Кънев, Н. - Кръгла маса „Източният въпрос и Старозагорското въстание - 1875 г. 2001 1-2 275-277
Кънчев, Н. - Родоведски и исторически четения в Карлово. 1997 4 165
Любенова, Л. - Научно-теоретична конференция „Законодателната дейност на БЗНС".
1999 3-4 256-259
Любенова, Л. - Международна конференция „Бялата емиграция и българският културен процес". 2000 3-4 264-270
Любенова, Л. - Научна конференция „Православието - извор на добродетели - вчера, днес и утре". 2004 1-2 263-266
Милошева, М. - Съдържание на „Исторически преглед", година ПП, 1997
1997 5-6 260-264
Милошева, М. - Съдържание на „Исторически преглед, годишнина ЬЩ 1998
1998 5-6 263-267
Милошева, М. - Съдържание на „Исторически преглед", годишнина Щ 1999 1999 5-6 250-254
Митева, Ив. - Научен конгрес в Солун. 2001 3-4 253-255
Мишков, Хр. -XI Понтийски четения (13-14 май 2005, Варна) „Историята-начин на употреба. 2005 3-4 279-283
Найденова, Ц. - Международна научна конференция „Проблеми на Кирило-Методиевото дело и на българската култура през 1Х-Х век. 2005 5-6 221-228
Недков, Ц. - Научна конференция в Добрич „Ньойският договор и съдбата на Южна Добруджа". 2000 1-2 294-295
Нейкова, Н. - Честване на Леандър льо Ге по случай излизането на книгата „Леандър льо Ге - дипломатически доклади от София (1875-1877)". София, Университетско издателство „Св.Кл.Охридски", 1997.288 с.+ 30 с. ил. 1997 5-6 249-250
Пикова, Г -Конференция във Виена, посветена на България. 2003 3-4 257-261
Николов, Г Н. - Историята на едно присъствие. Международна научна конференция „Българите в Унгария".
1998 5-6 254-259
Нягулов, Б. - Честване на 250-годишнината на първото училище на банатските българи. 1996 2 155-158
Нягулов, Б. - Научна сесия за политическите системи в България и Румъния. 1998 1-2 279-281
Нягулов, Б. - Научна сесия в Букурещ на смесената българо-румънска комисия по история. 1999 3-4 253-255
Нягулов, Бл. - Научни форуми на Българо-румънската и на Българо-полската комисия на историците. Букурещ/София, юни 2003 г. 2003 5-6 276-282
Нягулов, Б л., Сл. Славов - Международна научна конференция, посветена на 100-годишнината от Илинденско-Преображенското въстание. София, септември 2003 г. 2003 5-6 282-287
Панова, Р - Тенденции в съвременната западноевропейска градска историография. 1997 5-6 245-248
Паскалева, В. - Международен симпозиум във Виена „Времена - промени - времена. 2001 5-6 353-358
Пейковска, П. - Унгарската тематика в българската историография. 1996 6 175-188
Пейковска, П. - Научна конференция „Информационните технологии в историята и нейните помощни науки". 1999 5-6 242-245
Пейковска, П. - Кръгла маса - 2 „Информационните технологии в историята и нейните науки" (февруари 2002 г.). 2002 5-6279-282
Пейковска, П. - Българо-унгарска научна конференция „Българската и унгарската историография в края на XX и началото на XXI в. Постижения, равносметка, контактни зони". 2005 5-6 228-235
Пенева-Русева, Ив. - Осми международен конгрес по тракология „Тракия и Егеида.София-Ямбол, 25-29 септември 2000 г. 2000 5-6 353-358
Попова, Н. - Българската историческа научна книжнина през 1999 г. 2000 3-4 273-286
Попова, Н. - България в Европа и Европа в България.      
Подборна библиография на българската историческа научна книжнина 1990-1999. 2000 5-6 367-375
Попова, Н. - Българската историческа научна книжнина през 2000 г. 2001 3-4 256-265
Попова, Н. - Българската историческа научна книжнина през 2001 г. 2002 5-6 283-295
Попова, Н. - Българска историческа научна книжнина през 2002 година. 2003 3^ 262-272
Попова, Н. - Българска историческа научна книжнина през 2003 г. 2004 3-4 273-287
Попова, Н. - Българска историческа научна книжнина през 2004 г. 2005 3-4 302-322
Попова, Н., Б. Дончева - Българската историческа книжнина през 1991 година. 1996 2 159-175
Попова, Н., Б. Тонинска - Българската историческа научна книжнина през 1992 година. 1996 3 159-174
Попова, Н., Б. Тонинска - Българската историческа научна книжнина през 1995 година. 1997 1 143-157
Попов, Ж. - Две научни конференции в Кюстендил, посветени на войните за национално обединение. 2001 3-4 256-265
Прахова, Р, Кр. Анастасов - Списание „Исторически преглед" Съдържание 1996-2005. 2005 5-6 302
Първанова, Р. - Тематична конференция „120 години от рождението на Александър Стамболийски". 1999 1-2 256-267
Радкова, Р. и др. - Научна конференция „Религия и църква в България". 1998 3-4 226-232
Ракова, С., И. Марчева - Юбилейна научна сесия на Смесената българо-румънска комисия по история. 2001 5-6 237-241
Спасов, Вл. - Приморски срещи Клио '99. 1999 5-6 237-241
@@@@@@@@@@@Списък на географските имена. 1996 6 203-208
Стоянова, В. - Научна конференция „120 години изпълнителна власт в България 1999 3-4 248-252
Танкова, В. - Приморски срещи „Клио'98". 1998 5-6 243-247
Танчев, И., С. Янева - Институтът по история през 2001 г. 2002 1-2 251-255
Танчев, Ив., Св. Янева - Институтът по история през 2003 г. 2004 1-2 277-282
Танчев, Ив., Св. Янева - Институтът по история през 2004 г. 2005 3-4 283-289
Тарашоева, В. - Национална научна сесия във Враца „Христо Ботев и неговата чета. 1996 4 190-192
Тодорова, А. - Два разговора за генеалогията. 1996 1 188
Тодорова, Ц. - Българо-германски симпозиум в София. 1996 1 179-182
Тонинска, Б., Н. Попова - Българската историческа научна книжнина през 1997 г. 1998 3-4 257-270
Тошев, М. - Научна конференция „История и култура на Омуртаг и Омуртагския край" 1998 5-6 260-262
Тошев, М. - Научна конференция „История и култура на град Омуртаг и омуртагския край в чест на 180 години от смъртта на българския свети мъченик Йоан Трапезундски. 2003 1-2 292-295
Трайков, В. - 30 години българо-американско научно сътрудничество в областта на хуманитарните науки. 2004 1-2 269
Цветков, Пл. - Приморски срещи „Клио '97" през погледа на един от участниците.
1997 5-6 235-244
Чаушева, Д. - Национална научна конференция в Карлово, посветена на 100-годишнината от рождението на Васил Левски. 1997 5-6 230-234
Чолов, П. - 175-годишнината на Георги Ст. Раковски. 1996 3 140-144
Шарова, Кр. - Публикации на български историци в италиански научни издания. 1997 3 188-189
Янева, С. - Научна конференция в Кембридж „Османските граници". 1999 3-4 260-262
Янкова, Р. - Десети национален семинар по краезнание - Копривщица'96 1997 3 182-184