Начална страница
Исторически преглед
Българска академия на науките
Автор
Заглавие
Година
Стр.

  
  
Писма и справки
Маркова, 3. - Виктор Юго и "балканската география" през 1876 г. 1997 2 108-113
Хамамджиев, К. - Някои бележки за началото на новобългарското училище в Сопот. 1996 1 144-152
Събития и личности
Белий, Ю. - Радко Димитриев, български генерал на руска служба, и неговата трагедия. 2001 5-6 188-196
Бояджиев, П. - Добруджа в публицистиката на Михай Еминеску. 2003 1-2 216-221
Будай, Т. (Унгария) - Ференц Деак (Шьойтор, 17 октомври 1803 г.-Будапеща, 28 януари 1876 г.). 2004 3-4 177-183
Вилмош Карло, П. - За ломския революционер Христо Савчов. 2003 1-2 178-204
Волокитина, Т. В. - Съдбата на екзарх Стефан в контекста на съветско-българските отношения (40-те - 50-те години на XX в.). 2003 5-6 213-233
Данова, Н. - Иван Добровски във Виена 2003 3-4 149-197
Даскалова, К. - Женското движение в България през призмата на един живот (Димитрана Иванова). 1998 5-6 204-217
Желев, Й. - Към биографията на епископ Поликарп Патароликийски. 2004 3-4 142-176
Жечев, Н. - Спомени на Григор Начович за ученическите му години 2003 1-2 155-177
Запрянова, А. - 60 години списание "Исторически преглед". 2005 3-4 3-13
Кацарова, Р. - Димитър Тончев - опит за политически портрет. 1998 3-4 119-139
Киркова, Л. - Проф. Жак Фремон - историк хуманист. 2001 3-4 208-213
Кишкилова, П. - Д-р Васил Радославов - предател или патриот? 1998 5-6 195-203
Леков, Д. - Венелин през погледа и творческата практика на българската възрожденска интелигенция. 2003 5-6 202-212
Ленкова, Гр. - Историческото наследство на Марк Блок. 1997 4 108-117
Маждракова-Чавдарова, О. - Йеродякон Игнатий (Васил Левски) в Пловдив 1863-1864 г, (Нови документални следи около престоите му там). 1997 3 50-75
Николова, В. - Жената на политика. Рада Данева (17 юни 1868-1952 г.) 2005 5-6 171-184
Станчев, М. (Украйна) - Васил Каразин и основаването на Харковския университет (200 години от създаването му) 2004 3-4 184-198
Хаджийски, Ив. - Доктор Христо Паламарев. 2000 1-2 229-235
Хаджийски, Ив. - Архимандрит Климент Рилец. 2001 3-4 203-207
Хамамджиев, К. - Възрожденецът Калист Луков Хамамджиев. 1997 5-6 59-94
Хамамджиев, К. - Аверкий Петрович - един светъл образ от Българското възраждане. 1999 1-2 113-137
Хамамджиев, К. - Капитан Петър Боянов - последният бунтовник. 2001 5-6 166-187
Чорбаджиев, Н. - Поп Стефан Трифонов (1831-1876) 2003 1-2 205-215