Начална страница
Исторически преглед
Българска академия на науките
Автор
Заглавие
Година
Стр.

  
  
80 години от рождението на проф. Крумка Шарова
Фол, А - Историкът не се обучава, той се ражда. На Крумка. 2004 5-6 3-6
Историкът Крумка Шарова
Дроснева, Е., Д. Маринова - Три интервюта с Крумка Шарова. 2004 5-6 51-72
Мирчева, К., Ж. Колева, Д. Николаева - Библиография на трудовете на проф. Крумка Крумова Шарова. 2004 5-6 7-30
Мирчева, К. - В осмисляне на натрупаното. Историкът Крумка Шарова. 2004 5-6 31-50
Българският въпрос и българите - поглед отвън
Дюлгерова, Н. - Православието и балканските акценти на руско-българските отношения през последната четвърт на XIX в. 2004 5-6 119-128
Жечев, Н. - Страница от българо-руските научни и културни връзки (Из кореспонденцията на българи с проф. В. А. Ламански - края на XIX и началото на XX в.). 2004 5-6 129-136
Косев, К. - Източният въпрос в политиката на княз А. М. Горчаков. 2004 5-6 73-95
Shashko, Ph. - "A Spectacle for the Civilized World". Horace Meynard and the Bulgarians 1875-1880. 2004 5-6 96-118
Всекидневни практики и социални измерения
Давидова, Е. - Необичайното в баналното: примери из търговските тефтери от XIX век. 2004 5-6 179-186
Дроснева, Е. - Преди сто години и след тях, или „Спящата красавица". 2004 5-6 158-165
Тодорова, О. - Консумацията на алкохол като част от историята на нравите през довъзрожденската епоха. 2004 5-6 137-157
Янева, Се. - Фискални практики и откупуване на данъци в Търновско през 40-те-50-те години на XIX век (Из тефтерите на хаджи Минчо хаджи Цачев). 2004 5-6 166-178
Обществени и политически организаиии и центрове
Божинов, П. - Относно споровете за екзархийското седалище през 70-те години на XIX в. 2004 5-6 225-243
Грънчаров, М. - Никопол в революционното движение по времето на Левски. Създаден ли е в града комитет? 2004 5-6 265-276
Маждракова-Чавдарова, О. - „ Дружината на верните приятели" в Цариград и Г С. Раковски.
2004 5-6 197-212
Митев, П. - Браилското събрание от 6 март 1876 г. 2004 5-6 277-290
Тонев, В. - Епархиални учителски събори. 2004 5-6 244-264
Якимов, Г. - Наблюдения върху организационния живот на „Добродетелната дружина. 2004 5-6 213-224