Начална страница
Исторически преглед
Българска академия на науките
Автор
Заглавие
Година
Стр.

  
  
Дискусионни
Георгиев, П. - За столицата на Аспарухова България. 2002 5-6 208-227
Даскалов, Г - Към участта на егейските българи - само с най-високи критерии. 1999 3-4 209-227
Златев, Зл. - Създаване на комитетската организация в България (1870 г.) 1999 1-2 185-206
Кондарев, Н. - Поп Кръстьо не е предал Левски, но е бил доносник на турските власти. 1999 3-4 197-208
Милтенова, М. - За дейността на Димитър Общи при създаването на вътрешни комитети. 2002 5-6 228-248
Минков, И. - За етнополитическите отношения в съвременната българска нация (По повод етнополитическия речник „Ние - те"). 1996 3 114-131
Ликова, Г. - Съветското икономическо проникване в България след Втората световна война. 1996 2 105-133
Рашев, Р. - Мадарският конник - стари и нови въпроси. 1998 3-4 192-204
Цветков, П. - България и коронованата демокрация в Европа. 2002 1-2 75-94
Право на отговор
Даскалов, Г - Историята на „македонците" от Егейска Македония в преднамереното антибългарско тресавище на Е . Кирязовски.
2000 3-4 150-173
Табов, Й. - Събуденият дух. 2004 1-2 201-206
Трендафилов, Ст. - Историческата школа „Афганистан". 2004 1-2 207-221
Помощни исторически науки
Антонов, С. - Гербът на Южна България (1886-1908). 2000 1-2 236-243
Антонов, С. - Хералдическото отражение на отвъддунавска България. 2001 1-2 237-249
Бозвелиев, Л. - Родословието на Неофит Хилендарски Бозвели. Посвещава се на 220-годишнината от рождението му. 2005 3-4 197-229
Веков, М. - Историко-метрологична характеристика на предметричните мерки по българските земи ХV-ХIХ в. 2003 1-2 221-259
Велчев, А., Й. Табов, К. Василев - Моделиране на динамиката на монетното обръщение в миналото на базата на монетни находки. 2004 3-4 199-207
Георгиев, Л. - Каразини-Караджи-Караджови - потомци на древен български род. 2004 3-4 208-225
Димкова, Д., Й. Табов - Хронологично разпределение на достигналите до наши дни византийски сребърни монети. 2005 3-4 230-238
Запрянова, А. - Историческа хронология и генеалогия 1999 1-2 217-244
Запрянова, А. - Генеалогия за нас, за обществото. 2001 1-2 207-236
Табов, Й., М. Добрева - Компютърни технологии и културно-историческото наследство. 2005 5-6 185-188
Етнокултура
Вълчинова, Г. Р. Ганева - Мелник между „българина-орач" и „средиземномореца-лозар" (за трайността на една етнокултурна характеристика). 1997 2 142-159
Историческо образование
Грънчаров, С. - Без дресьори и укротители в преподаването по история. 1996 1 114-116
Димитрова, С. - Обучението по история в София (Резултати от една анкета). 1996 1 117-131
Илиев, И. - Проблеми при изучаването на българската средновековна история в средните училища. 1996 1 139-143
Косев, К. - Тоталитарният режим и обучението по история. 1998 3-4 186-191
Кушева, Р. - Държавните изисквания към обучението по история като компонент на историческата образованост. 1996 1 132-138
Кушева, Р - Пространството на съвременността в учебниците по история (1878-1944). 1999 1-2 207-216
Радева, М. - „Новото поколение" учебници по история през 90-те години и ценностите на Европейския съюз. 2003 3-4 198-213
Лекции
Киш, Ш. - Поглед към унгарските събития от 1956 г. (Лекция, изнесена по време на научна конференция, София, 2002 г.) 2003 1-2 260-268
Скот, Дж. - Феминистки отгласи. 2003 3-4 214-232