Начална страница
Исторически преглед
Българска академия на науките
Автор
Заглавие
Година
Стр.

  
  
Статии и съобщения
Бинева, В. - Стопанските кадри на национализацията от 23 декември 1947 г. 2005 3-4 81-110
Бистрашки, Т. - Италия и конституционният въпрос при управлението на княз Александър Батенберг (1879-1883). 2004 1-2 66-85
Божинов, В. - Абдикацията на цар Фердинанд и ролята на Андрей Ляпчев. 2005 3-4 26-33
Вачков, Д. - Изпълнението на финансово-икономическите клаузи на Съглашението за примирие с България от 28 октомври 1944 г. 2004 1-2 129-154
Галунов, Т. - Консервативна или либерална избирателна система (българският опит от 1882 г.). 2005 5-6 64-88
Данчева-Василева, А. - Град Сердика (Средец) в политическата история на България (809-1018 г.). 2004 3-4 3-35
Иванов, М. - Българското стопанство през второто „златно десетилетие" 1935-1939 г. 2004 1-2 107-128
Иванов, М. - Можехме ли да девалвираме лева? Какво се крие зад ортодоксалния български отговор на Голямата депресия. 2005 3-4 60-80
Илиев, И. - Димитър, по Божия милост архиепископ на Първа Юстиниана и на цяла България. 2004 1-2 3-40
Илиев, И. - Симпатични мастила, „скари" и цифрови шифри, използвани от Васил Левски в периода 1870-1872 г. 2005 5-6 26-63
Йочев, Е. - Законът за женския и детския труд в индустриалните заведения от 1905 г. 2004 1-2 86-106
Константинова, Ю. - Дружеството „Елинизмос". Създаване и основни идеи в началните години от неговото съществуване (90-те години на XIX в.). 2005 5-6 89-115
Марчева, И. - Началото на края на социализма в България през първата половина на 80-те години. 2004 3-4 89-114
Мигев, Вл. - Висшето образование в България през 60-те и началото на 70-те години на XX век. 2005 5-6 148-170
Милков, Хр. - Генерал дьо Гол по кървавия път към Евиан. 2004 1-2 155-172
Милков, Хр. - Митът Дьо Гол в речите и пресконференциите. 2005 3-4 111-130
Мирчева, Хр. - Руско-китайски политически отношения (1989-2001). 2003 3-4 131-150
Назърска, Ж. - Достъпът на жените до българската университетска наука (1918-1944). 2005 5-6 116-147
Параскевов, В. - Участието на БЗНС-Никола Петков в изборите за Велико народно събрание през 1946 г. 2004 3-4 69-88
Пенчев, П. Д. - Икономическите последици от Деветоюнския преврат 1923 г. 2005 3-4 34-59
Русев, И. - Черноморската политика на Наполеонова Франция и първото френско консулство в България. 2004 3-4 36-68
Стоянов, В. - Куманите в българската история (ХI-ХIV В.) 2005 3-4 3-25
Тотева, Т. - Занаяти и еснафски организации в Северозападна България през третата четвърт на XIX век. 2005 3-4 14-25
Тренчев, Г - Педагогическото отделение на Солунската гимназия (1887-1896 г.) 2004 1-2 41-65
Христова, Н. - Специфика на българското „дисидентство". 2004 3-4 115-141