Начална страница
Исторически преглед
Българска академия на науките
Автор
Заглавие
Година
Стр.

  
  
Съобщения
Аврамов, Л. Д. - Един опит за конституционна реформа от 1883 година. 2003 5-6 187-201
Ангелов, В. - Политиката на БКП по македонския въпрос (юли 1948-1956). 1996 5 83-107
Аствацатуров, Г. О., С. Н. Ктиторов - Българите в Среден Кубан. 2001 5-6 119-124
Бахмайер, П. - Австрия, България и кризата в съвременната европейска култура. 2002 3-4 237-244
Белегов, Б. - „Студеното лято" на 1953 г. Л. П. Берия - известният и неизвестният. 2003 1-2 107-114
Бонева, В. - Един български глас от Болград. Програми за политически суверенитет на нацията на страниците на вестник „Български глас (1876-1877). 2000 3-4 174-187
Бонева, В. - Мемоарът на Александър Екзарх до великите сили от 23 януари 1843 г. 1997 2 58-69
Бояджиева, Е. - Теория и практика на германската външна културна политика (1906-1932). 1996 1 70-89
Бояджиева, Е. - „Третата сцена" на германската външна политика (1933-1945). 1996 5 66-82
Вартанян, Е. Г. - По въпроса за развитието на селскостопанската наука в България (1878-1944 г.). 2002 5-6 194-207
Вишневски, Е. - Руските либерали и Балканите в началото на XX век. 1999 3-4 177-187
Вълканов, В. - Народният морски съюз в България (1945-1947). 2001 1-2 105-117
Гагова, Кр. - Областни названия на Балканския полуостров у историците на Първия кръстоносен поход. 1997 2 49-57
Гагова, К. - Географията на Балканите според анонимното „Описание на Източна Европа от 1308 г. 2001 3-4 117-127
Галунов, Г.-Третият държавен съд (1921-1923). 1996 5 47-65
Галунов, Т. - Епилогът на съдебното преследване срещу Радославовите министри. 1997 4 58-78
Гарабедян, А. -Гърция и източната криза. 1996 4 96-101
Георгиева, С. - Влияние на византийското законодателство върху старобългарското брачно право. 1997 1 50-66
Георгиева, Ст. - Добруджанското емигрантско женско движение в България. 1997 4 79-92
Давидова, Е. - „Тъпчилеща син" - опит за създаване на търговска кантора в Лондон през 1873 г. 1996 2 70-79
Данчева-Василева, А. - Арменското присъствие в Пловдив през средновековието (VIII-ХIII в.). 1999 5-6 119-135
Димитрова, В. - Българският периодичен печат за Мюнхенската конференция. 1996 2 93-104
Драганов, М. - Формиране и развитие на пазара на бутилирана минерална вода в България (1882-1912). 2003 1-2 94-106
Енгел, П. - Унгария и турската опасност по времето на Сигизмунд (1387-1437). 1996 6 94-107
Желев, Й. - Завещанието и наследството на княз Александър Богориди. 2003 1-2 80-93
Заимова, Р. - Кръстоносната идея - памет и реалност. 1998 3-4 77-82
Златев, Л. - Политически аспекти на русофилския бунт в Русе от 19 февруари 1887 г. 1998 1-2 167-186
Игнатов, В. - Четата на Христо Ботев - брой и състав. 2002 3-4 223-236
Каменов, П. - Проектът на граф Андраши за отделянето на Македония (1877-1878). 1997 3 37-49
Каменов, П. - Бенямин Калай - апологет на австро-унгарския хегемонизъм. 1988 1-2 157-166
Канавров, Д. - Руските ескадрени миноносци тип „Новик" в нападенията над български черноморски градове. 2001 5-6 138-146
Канавров, Д. - Използване на авиационни стрели от българските хидроплани през Първата световна война. 2003 3-4 91-102'
Карагеурова, Й. - Курсът по мохамеданско богословие в село Райково, Смолянско (1939-1944). 2001 3-4 153-172
Кирилова, А. - Една инициатива на ТЦБК за материално подпомагане на българското националноосвободително движение (1867-1868 г.). 2002 5-6 166-183
Кожухаров, А. - Безвъзвратните загуби на България по речно-морските съобщения през Втората световна война. 2001 3-4 173-184
Кръстев, Л. - Етническият състав и разселенията на куманите. 2003 5-6 172-186
Кънев, Н. - Известното и неизвестното за Ботевия съратник и четник Георги Апостолов. 1996 4 102-108
Кьосева, Н. - Паричната криза „сребърни рубли" в България. 2000 3-4 188-204
Марчева, И. - Съветският модел в българската икономика. Основни проблеми, идеи и перспективи на изследване. 1996 3 64-82
Мархолева, К. - Чешкият национален въпрос в концепциите на Карел Крамарж и Томаш Гарик Масарик. 2001 5-6 125-137
Милков, Хр. - Чърчил срещу Хитлер на български език (28 октомври 1940 - 22 юни 1941 г.). 2001 5-6 147-165
Милчев, Вл. - Два хусарски полка с българско участие в системата на държавната военна колонизация в Южна Украйна (1759-1762/63 г.) 2002 5-6 154-165
Михайлов, Ст. - Нови данни за прабългарския произход на златното съкровище от Наги Сент Миклош. 1999 1-2 105-112
Николова, Б. - Опит за създаване на католически архиепископии във Видин и Велики Преслав (60-те години на XIV в.). 1997 5-6 44-51
Нягулов, Б. - Българо-унгарски малцинствени връзки в Румъния между двете световни войни. 1997 2 84-107
Панова, Р. - Границата между варварството и цивилизацията (За метаезика на културните понятия по време на Първата българска държава). 2001 5-6 113-118
Панова, Р. - Фактори, определящи границата, и тяхната проекция в българската историография. 2002 5-6 149-153
Панова, Р. - Промяна в картината на света. Средновековните столици Велики Преслав и Търновград. 2003 1-2 75-79
Пах, П. Ж. - Унгария и левантинската търговия през ХIV-ХVII век. 1996 6 123-141
Пеев, Г - Затворническото дело в България в първите десетилетия след Освобождението. 1998 3-4 83-93
Пейковска, П. - За унгаро-българския таен комитет на Янош Асталош от 1870 г. 1997 2 70-83
Петрова, В. - България и българите през погледа на един полски дипломат. 1997 4 93-107
Първанова, Р. - Родопската и Странджанската горска концесия. 2001 3-4 128-152
Радушев, Е. - Първото завладяване на Буда от османците през 1526 г. и историята на една еврейска фамилия. 1998 1-2 181-186
Русев, О. - Дебатите в Конгреса на САЩ през 1870 г. във връзка с приемането на Хайръм Е. Ревелс за сенатор. 2000 1-2 181-186
Савова, Т. - Британската информационно-пропагандна дейност в България (1943-1944). 1996 6 108-122
Сакай, Ф. - Данъчното облагане в завладените от турците унгарски земи. 1996 3 41-63
Танкова, В. - Измислици и факти в новата българска историография. Примерът със Стамболовия режим. 1997 5-6 52-57
Хаджийски, Ив. - Съдбата на евреите от Югозападна България през 1940-1944 г. 1998 3-4 94-118
Хол, Р. - Лейтенант Шърман Майлс и България по време на Балканските войни 1912-1913. 2002 5-6 184-193
Цветков, П. - Характерни особености на руската имперска политика. 1996 2 80-92
Чешмеджиев, Д. - За „седемте съборни църкви на княз Борис. 1998 1-2 134-140
Чешмеджиев, Д. - Към въпроса за култа на княз Борис-Михаил в средновековна България. 1999 3-4 158-176
Чорба, Л. - Взаимоотношенията между Унгария и Хабсбургската империя или сцени от един „смесен брак". 1996 6 142-147
Шебьок, Л. - Броят на унгарците според преброяванията на населението и други статистически източници. 1996 6 148-165