Начална страница
Исторически преглед
Българска академия на науките
Автор
Заглавие
Година
Стр.

  
  
Селищни проучвания
Баева, Зл. Някои уточнения за революционно-освободителните борби в Хасково през 70-те години на ХIХ в. 1987 7 97
Буюклиев, П. Силистренското държавно педагогическо училище (1890-1913 г.) 1990 4 69
Великов, Ст. Ески-Джумайският (Търговищкият) панаир. 1989 10 53
Граматиков, Г. Състав на населението и стопански промени в Хасково от края на ХVIII в. до 1878 г. 1990 11-12 76
Грозданова, Ел. Населението на Разградско, Шуменско и Търговищко през ХVII в. 1987 2 62
Гюрова, Св. Трудности и грешки при масовото кооперирана на селяните в Плевенски окръг. 1989 5 56
Дечев, В. Етапите в изграждането и структурата на революционния комитет в Сливен. 1987 7 90
Димитров. Хр. Средновековният град Ловеч праз ХI-ХV век (според писмените извори). 1992 3 32
Димов, Н. Принос към историята на град Хасково през Възраждането. 1988 2 54
Драганова, Сл. Земи и данъци в с. Дивдядово през 1872 г. 1986 2 69
Жлегов, Д. За последното пребиваване на Васил Левски в Пазарджик. 1987 7 102
Златев, Зл., Ив. Димитров - Етнодемографско развитие на Русе и Русенско през османското иго (ХV-ХIХ в.). 1986 10 58
Ковачев, Р. Никополският санджак през ХV-ХVI век. Административно-териториално деление. 1994-1995 3 163
Коларов, М. Връзките на Ловеч с Хилендар и Зограф през XVIII и началото на ХIХ в. 1989 6 67
Парушев, Й. Българската община в Хаджиоглу Пазарджик (Толбухин) до освобождението от османско робство. 1990 5 70
Русев, Ив. Из търговската кореспонденция на Сливен и Жеравна през Възраждането. 1993 3 111
Тодев, Ил. Създаване на Българо-католическа гимназия в Одрин. 1987 1 85
Тодоров, Д. Участие на Новата махала, Габровско в Априлското въстание. 1992 8-9 139
Томов, Г. Партийните организация в Странджанския край (1914-1944 г.) 1988 1 75
Христов, Хр. Ив. Към историята на Кюстендилската окръжна земеделска дружба (1959-1970 г.) 1988 7 66