Начална страница
Исторически преглед
Българска академия на науките
Автор
Заглавие
Година
Стр.

  
  
Статии
Аврамов, Р. Л. Българската емиграция в Аржентина 1900-1940 г. 1986 6 3
Аврейски, Н. Седмият конгрес на Коминтерна и Китайската комунистическа партия. 1988 6 3
Александров, Ем. Дипломатическа правна практика на България (1935-1944 г.) 1989 8 18
Атанасов, Ат. Миграцията на селското население в България (1958-1970 г.). 1990 11-12 17
Атанасов, Ат Д. Социално-политическа активност на работническата класа в България (9.IХ.1944-1958 г.) 1987 4 13
Атанасов, А. Д. Забележително събитие за съвременността и бъдещето на България. 1986 7 10
Атганасов, Г. Отново за локализацията на средновековния град Вичина. 1993 3 3
Атанасов, Г. Поглед към Добруджанския дунавски бряг от XI до XV век. 1992 8-9 13
Байков, Б. Авангардните революционно-демократични партии в Африка. 1988 11 3
Байков, Б. Политическа система на страните със социалистическа ориентация в Африка. 1989 12 3
Байков, Б. Политическата система на буржоазното общество в България в процеса на нейната фашизация (1934-1939 г.) 1987 6 11
Байчински, К. Октомврийската революция и мирното бъдеще на планетата. 1987 11 3
Баракова. Е. Наченки на националното самосъзнание и идея в близкоизточните арабски провинции на Османската империя. 1990 8 3
Барболов, Г. Първата руска революция и въстанието на селяните в Румъния през 1907 г. 1986 11 16
Баталски, Г. Приносът на България за победата над фашистка Германия. 1985 6 15
Беров, Л. Възгледи на левицата за БЗНС относно облика на бъдещото човешко общество (1920-1939 г.). 1990 3 3
Беров, Л. Икономиката на България през Балканската и Междусъюзническата война (1912-1913 г.) 1985 11 19
Беров, Л. Материално положение на интелигенцията в България между двете световни войни. 1988 12 3
Беров, Л. Отново за темповете на развитие на промишлеността в НР България в края на 40-те години и през 50-те години. 1987 12 3
Билярски, Ив. Деспот Йоан Тертер (40-те-90-те години на XIV столетие). 1992 10 3
Богданова, Р. Политика и култура. Щрихи от културно-политическото развитие на България (септември 1944 - септември 1945). 1992 7 47
Богданова, Р. Политика и стопанство (Някои аспекти от стопанската политика на ОФ септември 1944- септември 1945) 1991 12 16
Божилов, Ив. Раждането на средновековна България (Нова интерпретация). 1992 1-2 3
Валева, Е. Л. (СССР) - Многопартийната политическа система в условията на изграждане основите на социализма в страните от Централна и Югоизточна Европа. 1986 4 14
Ван Тао (СР Виетнам) - Аграрната революция във Виетнам - подготвителен етап за привличане на селяните към социализма. 1987 8 20
Василев, В. Македонският въпрос пред конференцията за мира през 1919 г. 1988 7 18
Василев, В. Ат. Идеология и дейност на организациите на македонските българи в Париж през 1919 г. 1989 8 3
Вачков, Д. Българският стабилизационен заем от 1928 г. 1994-1995 4 25
Веков, А. Българската делегация на Лондонския конгрес на Втория интернационал (1896 г.) 1986 7 18
Веков, А. Българската социалдемокрация и Копенхагенския конгрес на Втория интернационал. 1985 12 34
Веков, А. Кръстю Раковски - виден революционер-интернационалист. 1939 1
Веков, А. Кръстю Раковски на конгресите на Втория интернационал. 1989 7 25
Вечева, Ек. Европа, Чипровското въстание от 1688 г. и неговите народностни измерения. 1988 9 3
Вечева, Ек. Рим и католическото образование на Балканите (XVI-XVII в.) 1992 3 3
Вълканов, В. Българският народен морски сговор. 1989 1 18
Вълков, В. Националните работнически синдикати (1932-1934). 1991 12 3
Вълков, Г. Военната защита на обединеното отечество през 1685 г. 1985 9-10 22
Галчин, П. Въвеждане на демократичното начало в органите на държавното управление на НР България (60-те - 80-те години). 1988 10 3
Галчин, П. Изграждане на единен и всеобхватен контрол в НР България (1959-1977 г.) 1985 11 3
Гарабедян, А. Кипърският въпрос и началото на въоръжената борба на острова (1954-1955 г.) 1989 5 3
Гарабедян, А. Политически живот в Кипър преди и през Втората световна война (1878-1945 г.) 1987 5 3
Генов, Г. Организирано македоно-одринско движение в Северна Америка (1899-1905 г.) 1989 11 21
Георгиева, С. Многобрачието в средновековното българско царство. 1990 10 3
Георгиев, Г. Проблеми на Войнишкото въстание през 1918 г. 1988 10 18
Георгиев, П. Титлата и функциите на българския престолонаследник 1988 и въпросът за престолонаследието при цар Симеон (893-927). 1992 8-9 3
Гешева, Й. Идеология и програми на консервативната партия (1879-1886 г.) 1986 3 20
Гешева, Й. Изменение на Конституцията през 1893 година. 1992 7 30
Гешева, Й. Пето Велико народно събрание (1911) - функции и дейност. Исторически аспекти. 1992 1-2 35
Гешева, Й. Социално-политическа характеристика на избирателите и депутатите в V Велико народно събрание (1911 г.). 1991 8 22
Гешева, Й. Третото Велико народно събрание [1886-1887). Проблеми и задачи. 1993 1 143
Грозданова, Ел. Промени в демографския облик на българските земи през XVII в. 1985 7 20
Грозданова, Ел., Ст.Андреев. Джелепите из централния и източния дял на Балканите през ХVI в. - задължения, статут и социален състав. 1994-1995 1-2 3/23
Грозданова, Ел., Ст.Андреев. Задължения и статут на рударите в българските земи през ХV-ХIХ в. 1991 8 3
Грънчаров, Ст. Как бе пробит таванът на "стария режим"? 1991 5/6 3/17
Гюзелев, В. Българите мохамедани в Турция. 1990 10 17
Дамянова, Е. Полската дипломация и проблемът за българските малцинства в Обществото на народите (1929-1934 г.) 1985 1 19
Данова, Н. Константин Фотинов в развитието на българската историография през ХIХ век. 1992 8-9/10 1/24
Данова, Н. Представата за "другия" на Балканите: образът на гърка в българската книжнина ХV-средата на ХIХ век. 1993 6 3
Данчева-Василева, А. Вввъзобновяване и укрепване на българската държава (1186-1197 г.). 1985 9-10 37
Данчева-Василева, А. Етнически състав на население и демографски промени във Филипопол (IV-ХIVв.) 1994-1995 4 3
Даскалов, Д. Георги Димитров и Мюнхенският договор през1938 г. 1986 5 3
Даскалов, Д. Георги Димитров и новият курс на партията в първите месеци след 22 юни 1941 г. 1988 1 3
Даскалов, Д. Георги Димитров, общонационалната криза и победата на Деветосептемврийското въстание. 1989 9 21
Димитров, А. Българският периодичен печат в Цариград в условията на османската политическа действителност. 1991 9/10 17/21
Димитров, Ив. Другарят Тодор Живков и Съюзът на бойците против фашизма (юли 1945-март 1951 г.) 1987 6 3
Димитров, И. Другарят Тодор Живков за Деветосептемврийската 1985 9-10 3
Димитров, К. Държавата на тракийската "свещарска" династия и нейните контакти през ранно елинистическата епоха. 1987 12 17
Димитров, К. Развитието на Тракия през ранноеленистическата епоха (320-270 г. пр.н.е.) според съкровищата с монети типове "Филип II" и "Александър Велики. 1990 2 20
Димитров, К. Съкровища с автономни монети, търговски връзки и инфраструктура на Тракия през IVв. пр.н.е. 1989 8 21
Димитров. Стр. Бунтовни движения в Търновско и Източна България по време на Чипровското въстание. 1988 10 35
Димитров. Стр. Първите османски гарнизони в Унгария и проблемите на османската колонизация. 1993 4-5 3
Димитров. Стр. Скритото християнство и ислямизационните процеси в османската държава. 1987 3 18
Димитров, С. Първобългарският надпис от Преслав. 1991 2 5
Димитров, Хр. Българо-унгарски отношения в края на ХII - началото на ХIII век. 1992 11-12 3
Димитров, Хр. Българо-унгарските отношения (927-1019). 1994-1995 2 3
Димитров, Хр. Проблеми на политическата история на България през втората половина на ХIV век. 1991 4 3
Димитров, Хр. Унгария и българските земи под византийска власт ХI-ХII век. 1994-1995 3 3
Димитрова, Ст. Политическата линия на БКП (т.с.) след поражението на Юнското антифашистко въстание до 5-7 август 1923 г. 1988 8 3
Дойнов, Ст. Български преселвания в Южна Русия през 50-те години на ХVIII век. 1991 11 3
Дойнов, Ст. Горските чети и милиционните стражи в Освободителната руско-турска война (1877-1878 г.) 1988 3 27
Дойнов, Ст. Последното масово преселение в Южна Русия (1861-1862). 1992 11-12 18
Елдъров, Св. Студентски македоно-одрински дружества в Западна Европа и Русия (1895-1903 г.) 1990 8 18
Емануилов, Ем. Г. Потсдамската конференция и защитата на националната независимост на България от Съветския съюз. 1985 12 19
Златев, Зл. Аграрната реформа в България (1946-1948). 1993 1 62
Златев, Зл. Българо-американски икономически отношения (1945-1949). 1994-1995 1 62
Златев, Зл. Българо-чехословашки икономически отношения (1945-1949) 1992 4 46
Златев, Зл. Създаване и начална дейност на Съвета за икономическа взаимопомощ (1949-1950 г.) 1989 11 3
3латев, 3л. Д. Отношения на българското правителство със съветското по проблеми на икономическите връзки (1944-1958 г.). 1987 11 29
Иванов, Ив. Т. Армията и политическите сили в България през Втората световна война. 1985 6 32
Илчев, Ив. Карнегиевата анкета през 1913 г. Обстановка, извършване и международен отзвук. 1989 10 15
Исусов, М. Историческата наука и нашата съвременност. 1991 1 3
Исусова, М. Георги Димитров, парламентът и правителството (август 1945-август 1946). 1991 11 42
Каймакамова, М. Културно-просветната дейност на Кирило-Методиевите ученици в България (886 г.-началото на Х в.) 1986 10 18
Каркелев, Ив. Ятаци и помагачи в народноосвободителната борба (социологически анализ). 1987 3 3
Кишкилова, П. Кризисни моменти в управлението на Радославовия кабинет и падането му от власт през 1918 г. 1993 2 36
Кишкилова, П. Предпоставки за падането на либералното правителството през юни 1918 г. 1992 11-12 69
Коен, Д. Банковият кредит през Втората световна война(1939-1944г.) 1990 11-12 3
Колев. Й. Професионалната група на медицинските специалисти в България (1878-1912) 1992 5 32
Конева, Р. Културната политикака на България след националната катастрофа (септември 1913-септември 1915 г.) 1987 5 13
Косев, Д. Състав, дейност и връзки с Македония на Софийския революционен комитет създаден от Васил Левски. 1988 8 20
Косев, Д. Характер на Юнското и Септемврийското въстания 1923 г. 1937 1 13
Косев, К. Мотиви на царското правителство за Освободителната война през 1877-1878 г. 1988 3 3
Косецки, А. (Полша) Социалистическите революции в Полша и България - звена от революциите в Централна и Югоизточна Европа (1944-1948 г.) 1986 8 3
Костов, Ал. Белгийският капитал и захарната промишленост в България (1895-1915г.) 1986 9 17
Крамар, Е. (СССР) Антската група славяни в светлината на датирането, локализирането и етимологията на названието "анти". 1988 6 3
Кръстев, Р. Турция по кюрдския въпрос (1925-1988 г.) 1989 6 3
(В. Василев). Към читателите и сътрудниците на "Исторически преглед". 1991 2 3
Лечев, В. Идейно-политическо развитие на Съюза на социалистическата младеж в България (1929-1934 г.) 1990 4 18
Лечев, В. Младежкото социалреформистко движение в България (1903-1912 г.) 1988 4 20
Луджев, Д. Преустройството на кооперативното движение в България (9 септември 1944 г. - началото на 50-те години). 1989 2 3
Маждракова-Чавдарова, О. Българското национално представителство - идеи и опити за създаването му (40-те - 60-те години на ХIХ в.) 1993 2/4-5 3/21
Маждракова-Чавдарова, О. Предпоставки и начало на легалната борба на българския народ през Възраждането. 1992 7 3
Манафова, Р. Университетската автономия: въвеждане и отстояване (1888-1912 г.) 19В8 11 20
Манафова, Р. Постиженията на българската национална култура (1878-1912 г.) 1985 8 19
Манолова, Н. Обединение и реорганизация на българското кооперативно движение в средата на 40-те години. 1990 9 18
Манчев, Кр., М. Гудева. Западните покрайнини в българо-югославските отношения(1919-1920 г.) 1990 7 3
Маркова, З. Българската екзархия и Априлското въстание през 70-те години на ХIХ в. 1986 5 20
Маркова, З. Църковно-национално движение в Източна Македония през 79-те години на ХIХ в. 1985 3 16
Марчева, Ил. Политиката на българското правителство за финансиране на индустриализацията (1949-1953 г.) 1990 4 3
Марчева, И. Идеите за индустриализацията на България през 1944-1948 г. 1992 8-9 77
Мигев, Вл. Несъстоялата се "априлска пролет" на България - 1956 1993 4-5 75
Мигев, Вл. Проблеми на социално-икономическото развитие на България през шестата петилетка (1971-1975 г.) 1985 1 3
Мигев, Вл. Тенденции в развитието на ТКЗС и на политиката на държавата спрямо тях (1951-1953 г.) 1990 1 3
Мигев, Вл. Априлският пленум на ЦК на БКП в организационното развитие на партията (1956-1958 г.) 1986 3 3
Мигев, В. Колективизацията на селското стопанство в България (1948-1958). 1994-1995 4 53
Миланова, С. Законът за конфискуване на имуществата, придобити чрез спекула и по незаконен начин от 1946 г. 1992 6 26
Миланова, С. Законът за трудовата поземлена собственост от 1946 г. - позиции и алтернативи 1993 3 46
Милкова, Ф. Наказателната репресии в средновековна България. 1988 5 17
Минчев, Д. Българите от Македония и армиите на Сърбия, Гърция, България (1915-1918 г.) 1989 5 15
Минчев, М. Дейност на второто правителство на Отечествения фронт в областта на селското стопанство (31 март 1946 - ноември 1946 г.) 1987 1 3
Митев, Д. Англия и македонският въпрос по време на второто лейбъристко правителства (1929-1931 г.) 1986 2 3
Митев, Д. Съглашенските държави в Солунското примирие през 1918 г. 1988 2 3
Митев, Й. "Политическата пролет" на правителството на Марселу Каетану и Португалската комунистическа партия (26 .IХ.1968 - 25. IV. 1974 г.) 1986 11 3
Митев, Й. Колониалните войни на Португалия и формирането на "Движението на въоръжените сили". 1987 10 3
Николова, В. Вътрешна политика на правителството на Иван Евст.Гешов (март 1911 - май 1913 г.) 1992 10 53
Николова, В. Българският парламент и опитите за превръщането му в действен орган (1887-1912 г.) 1988 5 3
Николова, В. Преодоляване на кризата в Либералната партия на Драган Цанков (средата на 90-те години на ХIХ в.) 1985 2 3
Николов, Й. Общоисторически черти на Първото търновско въстание през 1598 г. 1985 4 20
Обръщение на участниците в "кръглата маса" на тема "Учените-историци и проблемите за запазване на мира". 1985 12 3
Павлова, М. Италия, България и идеята за балканско сближение (1903-1908 г.) 1990 1 18
Павлов, Д. От синдикализъм към политически инфантилизъм. 1991 3 25
Павлов, Д. Създаване, дейност и отношение на Младежкия съюз " Звено" към единството на младежта (1944-1947 г.). 1989 4 3
Павлов, Д. Българската работническа партия (к) и младежкото движение 1944-1947 г.) 1990 5 3
Павлов, Пл. България, Византия и Мамлюкски Египет през 60-те-70-те години на ХIII в. 1989 3 15
Павлов, Пл. Куманите в обществено-политическия живот на средновековна България (1186 г. - началото на XIV в.) 1990 7 16
Панайотова, К. Консорциумът и кооперациите в стопанската политика на земеделското правителство (1919-1923 г.) 1987 4 26
Панайотов, К. Данъчна и финансова политика на земеделското Правителство (1919-1923 г.) 1989 2 17
Пандев, К. Ст. Народностна дейност на Българската екзархия(1878-1902 г.) 1986 1 20
Панова, Сн. Монети в търговията между Виена и Константинопол през ХVIII век. 1991 10 3
Пантев, А., Ел. Стателова. Българското съединение през 1885 г. 1985 5 3
Паскалева, В. Българските историци на XVI международен конгрес на историческите науки. 1986 4 3
Паскалева, В. Васил Левски и българското възрожденско общество. 1987 7 3
Пачкова, П. Българските поборници и вътрешнополитическата ориентация на България след Освобождението. 1986 6 19
Песчани, Д. Г., Егнара, Г. Вартанян (СССР) Преки научно-производствени съветско-български връзки в аграрно-промишлената сфера (50-те-80-те години). 1988 4 3
Петков, Вл. Образуване и дейност на Комисията за държавен контрол (1948-1957 г.) 1988 7 3
Петков, Д. Американски мисионери в българските земи (XIX - началото на ХХ в.). 1990 5 18
Петков, К. Господстващата класа в средновековна България XIII-XIV в. По терминологията на среднобългарските паметници. 1991 9 3
Петрова, Д. Създаване на народното социално движение. 1994-1995 1 33
Петрова, Д. В. БЗНС и монархическият институт (1919-1923 г.). 1989 4 17
Петрова, Д. Създаване на народното социално движение. 1994-1995 1 33
Петрова, Д. В. БЗНС и монархическият институт (1919-1923 г.). 1989 4 17
Наков, А. Етапи в развитието на външнополитическите отношения между България и Съветския съюз. 1987 11 17
Никова, Г. Планът Маршал, европейските сили и България. 1993 4-5 56
Никова, Г. Московското съглашение за примирие и преследванията в България на поданиците на Германия и нейните сателити. 1994-1995 3 88
Никова, Г. Начало на западноевропейската икономическа интеграция. 1990 6 3
Никова, Г. Финансовите задължения на България към Великобритания, Франция и Швейцария след Втората световна война. 1991 8 36
Николова, В. Вътрешна политика на правителството на Иван Евст. Гешов (март 1911 - май 1913 г.) 1992 10 53
Николова, В. Българският парламент и опитите за превръщането му в действен орган (1887-1912 г.) 1988 5 3
Николова, В. Преодоляване на кризата в Либералната партия на Драган Цанков (средата на 90-те години на ХIХ в.) 1985 2 3
Николов, Й. Общоисторически черти на Първото Търновско въстание през 1598 г. 1985 4 20
Обръщение на участниците в "кръглата маса" на тема "Учените-историци и проблемите за запазване на мира". 1985 12 3
Павлова, М. Италия, България и идеята за балканско сближение (1903-1908 г.) 190 1 18
Павлов, Д. От синдикализъм към политически инфантилизъм. 1991 3 25
Павлов, Д. Създаване, дейност и отношение на Младежкия съюз "Звено" към единството на младежта (1944-1947 г.) 1989 4 3
Павлов, Д. Българската работническа партия (к) и младежкото движение 1944-1947 г.) 1990 5 3
Павлов, Пл. България, Византия и Мамлюкски Египет през 60-те-70-те години на ХIII в. 1989 3 15
Павлов, Пл. Куманите в обществено-политическия живот на средновековна България (1186 г. - началото на XIV в.) 1990 7 16
Панайотова, К. Консорциумът и кооперациите в стопанската политика на земеделското правителство (1919-1923 г.) 1987 4 26
Панайотов, К. Данъчна и финансова политика на земеделското правителство (1919-1923 г.) 1989 2 17
Пандев, К. Народностна дейност на Българската екзархия(1878-1902 г.) 1986 1 20
Панова, Сн. Монети в търговията между Виена и Константинопол през ХVIII век. 1991 10 3
Пантев, А., Ел. Стателова. Българското съединение през 1885 г. 1985 5 3
Паскалева, В. Българските историци на XVI международен конгрес на историческите науки. 1986 4 3
Паскалева, В. Васил Левски и българското възрожденско общество. 1987 7 3
Пачкова, П. Българските поборници и външнополитическата ориентация на на България след Освобождението. 1986 6 19
Песчани, Д. Г., Егнара, Г.Вартанян (СССР). Преки научно-производствени съветско-български връзки в аграрно-промишлената сфера (50-те-80-те години). 1988 4 3
Петков, Вл. Образуване и дейност на Комисията за държавен контрол (1948-1957 г.) 1988 7 3
Петков, Д. Американски мисионери в българските земи (XIX-началото на ХХ в.). 1990 5 18
Петков, К. Господстващата класа в средновековна България XIII-XIV в. По терминологията на среднобългарските паметници. 1991 9 3
Петрова, Д. Създаване на народното социално движение. 1994-1995 1 33
Петрова, Д. В. БЗНС и монархическият институт (1919-1923 г.). 1989 4 17
Петров, Ц. Поява и утвърждаване на бригадната организация на труда в България (1944-1949 г.) 1987 9 3
Пинтев, Ст. Англия и разгромът на антикомунистическата опозиция в България (януари - септември 1947 г.) 1994-1995 1 89
Пинтев, Ст. Отлагането на първите след военни парламентарни избори в България -1945 г. (нови факти и аргументи). 1993 6 58
Плахаров, М. Антифашистката съпротива в Чехословакия и българите (1939-1945 г.) 1985 7 3
Пляков, 3др. Стопански отношения между средновековна България и Византия през първите десетилетия на ХIV в. 1986 8 17
Попов, Д. Някои проблеми във връзка с една сцена и два цвята в тракийското изкуство. 1986 2 21
Попов, Ж. Църковно-националните борби на българите от Северна Добруджа (1878-1912 г.) 1989 12 19
Попов, Р. Българската православна църква и държавната власт в периода на Регентството (1886-1887). 1992 11-12 40
Попов, Р. Дружинките "България за себе си" (1886-1887). 1991 11 21
Попов, Р. Русия и опитите за споразумение между политическите сили в България в периода на регентството. 1991 6 3
Попов, Р. Стефан Стамболов и Васил Радославов в борба за политическата власт в периода на регентството (1886-1887 г.). 1991 1 13
Първанова. Р. Демократическият сговор и неговото управление (1923-1931). 1994-1995 3 19
Първева, Ст. Поселищна мрежа и гъстота на населението в част на Северна България и Подбалканските полета в края на XVII и началото на ХVIII век 1992 8-9 32
Първев, Ив. Хабсбургите и Османската империя в края на XVII век. Конфликтът от 1683-1699 г. демократическата партия (1902-1906 г.). 1993 1 3
Саздов, Д. Идейно-политическо и организационно развитие на Демократическата партия (1902-1906 г.) 1985 4 3
Салюм, С. (Сирия) Българо-арабски отношения през средните векове (VII-ХIV в.). 1987 2 19
Симеонова, Е. К. Женският въпрос в България в началото на 20-те години на ХХ в. 1987 10 3
Сотиров, Г. Живот, отдаден на велико дело (към 1100-годишнината от смъртта на Методий). 1985 3 30
Спасов, Л. България и южноруските правителства на Деникин и Врангел (март 1919 - ноември 1920 г.). 1990 2 3
Спасов, Л. България на конференцията в Монтрьо през 1936 г. 1989 3 3
Спасов, Л. Българо-югославските отношения и Дамян-Велчевият заговор през 1935 г. 1991 1 29
Спасов, Л. Държавно-политически отношения между България и Съветския съюз (юни 1941 - август 1943 г.) 1985 6 50
Спасов, Л. СССР и присъединяването на България към Тристранния пакт. 1986 9 3
Степанова, Л.И., Н.И.Червенков (СССР) - Поддръжка на народите на Русия в Освободителната война. 1988 3 13
Стоилов, П. Българската армия в Балканските войни (1912-1913г.) 1987 8 33
Стоилова,Т. Русия, Турция и Европа в края на Седемгодишната война. 1988 1 20
Стоилова, Т. Руско-турски отношения в края на ХVIII в. 1985 2 18
Стойчев, П. Съсловната идеология на БЗНС и участието на Александър Стамболийски в нейното формиране. 1991 7 20
Стоянов, Ив. Съединението и Сръбско-българската война в политиката на либералното правителство (юни 1884 - август 1886 г.) 1985 5 19
Стоянова, Р. Демократическата партия и началото на блоковото управление(юни-октомври1931 г.). 1991 2 21
Стоянова, Р. Демократическата партия.и политическата криза в България(1930-май1931 г.). 1993 1 40
Стоянова, Р. Държавната политика към земеделските кооперации а Българин (края на ХIХ в.-1944 г.) 1993 6 36
Танкова, В. Конституционното право "свобода на печата" в България (1879-1881). 1992 4 29
Танкова, В. Народната партия и политическите борби в Пловдив в средата на 90-те години на ХIХв. 1988 2 15
Тачева, М. Политическата децентрализация в Одринската държава от последната четвърт на V в. пр.н.е, до възцаряването на Котис I (383-359 г. пр.н.е.) 1988 12 22
Тачева, М. Проблеми и становища по историческата интерпретация на Рогозенското съкровище. 1986 12 15
Тихвински, С.Л., Б.И.Марушкин (СССР) Отговорността на историка в ядрения век. 1985 12 5
Тишев, Д. Райко Даскалов и репарационният въпрос (1921-1923 г.) 1986 12 3
Тодоров, П. Българските културни общества в Добруджа (1919-1940) 1992 5 23
Тодорова, О. Българката християнка през ХV-ХVII век. 1992 4 3
Тодорова, О. Статут и функции на енорийското духовенство в България (ХV-VIII в.). 1987 10 18
Тодорова, Р. Българо-турски отношения след Втората световна война (40-те-60-те години). 1994-1995 5 34
Тодорова, Р. Българо-американски отношения (1949-1959). 1992 3 30
Тодорова, Р. Възстановяване на дипломатическите отношения между България и Гърция след Втората световна война. 1993 2 60
Тодорова, Цв. Индустриализация и структурни промени в България преди Първата световна война. 1991 5 3
Тонев, В. Черноморският проблем през ХVIII и XIX век. 1992 5 3
Трайков, В. България и възникването на албанската държава. 192-92 10 42
Трайков, В. Българското национално-освободително движение и въпросът за съюзника по времето на Васил Левски. 1987 7 21
Трайкова, В. Гръцката пропаганда в Одринска Тракия (1878-1893). 1993 3 20
Улунян, А. (Русия) Руският периодичен печат по времето на Кримската война 1853-1656 г. за България и българите. 1994-1995 6 22
Филчев, И. Решаващата роля на Съветския съюз за победата над фашизма през Втората световна война. 1935 6 3
Фичоров, Ив. Общият съюз на българската индустрия (1944-1947). 1994-1995 3 50
Хаджиниколов, В. Българската историческа наука при социализма. Етапи и насоки (1944-1987 г.) 1989 9 3
Хаджиниколов, В. Българските историци и мирът. 1985 12 16
Хаджиниколов, В. Георги Димитров и новата политика на Коминтерна (1934-1935 г.) 1989 7 3
Хаджиниколов, В. Половин век списание "Исторически преглед". 1994-1995 6 3
Ханджиев, Р. Англия и заговорът на д-р Г. М. Димитров (есента и зимата на 1940-1941 г.) 1990 9 3
Христов, Хр. Историята сочи верния път за запазване на мира. 1985 12 13
Христов, Хр.Ив. Политическото сътрудничество на БКП и БЗНС (1970-1981 г.) 1989 10 3
Хут, Л. Р. (СССР) Българският комсомол в подготовката за масовото коопериране на селяните (1948-1950 г.) 1986 1 3
Цветков, Ж. По някои въпроси на Лениновата концепция за изграждане на социалистическото общество в СССР. 1990 6 17
Чичовска, В. Главпит (1952-1956). Изграждане на единна цензурна система в България. 1991 10 38
Чичовска, В. Просветната политика в България - 40-те-50-те години (Училището от просветната реформа до съветизацията). 1994-1995 2 59
Шарланов, Д. Управлението на Българския земеделски народен съюз и националният въпрос. 1987 2 3
Шарова, Кр. Мидхат паша и българското революционно движение през 1872 година. 1991 6/7 3/3
Шарова, Кр. Иван Кършовски и българското революционно движение през 60-те и 70-те години на ХIХ в. 1990 3 23
Шарова, Кр. Кризисни явления в БРЦК през лятото и есента на 1872 г. 1991 3 3
Шарова, Кр. Любен Каравелов и Христо Георгиев (Каравеловата повест "Хаджи Ничо" като исторически извори политически диспут) 1994-1995 5 3
Шарова, Кр. Приверменното правителство в Балкана и Комитетът в Букурещ през 1868 г. 1988 9 19
Шестнадесетият международен конгрес на историческите науки и мирът: обръщение на участниците в "Кръглата маса" на тема "Учените историци и проблемите за запазване на мира" 1986 12 3
Якова, В. Социалистическата партия във Франция (1971-1981 г.) 1985 8 3