Начална страница
Исторически преглед
Българска академия на науките
Автор
Заглавие
Година
Стр.

  
  
Преглед
Ангелов Петър, Христо Матанов, Научна конференция за средновековния български град. 1979 3 147-149
[Бакалов Георги] - † Петър Владимиров Тивчев. 1981 3-4 261-262
Билунов Борис Н., Елена Л. Валева (СССР), Конференция на историците-слависти в СССР. 1976 1 159-163
Божилов Иван, Институтът за история през 1975 г. 1976 3 130-133
Божилова Румяна, Боби Бобев, Конференция за политиката на великите сили на Балканите. 1983 6 143-147
Боричев Стоян, Българското участие в XVI международен конгрес по история на науката. 1981 6 147-149
Боричева Донка, Единният център по история през 1982 г. 1983 5 152-147
Боричева Донка, Единният център по история през 1983 г. 1984 3 145-151
Бояджиев Георги, Конференция в Познан за ролята на теорията в историческото изследване. 1976 3 136-140
[Бояджиев Георги], Кънчо Василев на 60 години. 1984 4 154-155
Бояджиева Елена, Юбилейна научна сесия за социалистическата ни наука. 1975 1 115-117
Бояджиева Елена, Първа научна конференция на МИСОН. 1978 6 156-158
Бояджиева Елена, Александър Величков, Научна среща между историците от България и Унгария по въпросите на фашизма. 1979 1 144-147
Бояджиева Елена, Десета научна сесия на историците от НРБ и ГДР. 1982 5 166-168
Буюклиев Петко, Двадесет години педагогическо образование в Силистра. 1981 2 151-155
Бъчварова Нели, Международен конгрес по медицина. 1978 6 148-152
Ванчев Йордан, Тържества и научна сесия за Емануил Васкидович. 1975 6 139-141
Василев Васил Ат., Научна конференция в Бърно за Априлската епопея. 1976 3 140-145
Василев Васил Ат., Научна сесия за проф. Васил Н. Златарски във Велико Търново. 1977 3 152-156
Василев Васил Ат., Международна научна конференция в Чехословакия за 60-годишнината на Великия Октомври. 1978 1 142-143
Василев Васил Ат., Българо-чехословашка научна проява в Прага. 1981 1 148-152
Василев Васил Ат., Нова многостранна работна група на историците от социалистическите страни. 1982 3 142-143
Василев Васил Ат., Професор Честмир Аморт на 60 години. 1982 5 178-181
Василев Васил Ат., Българо-английска научна среща, посветена на 1300-годишнина на българската държава. 1982 6 147-149
Василев Васил Ат., Международна научна конференция за историята на Централна и Югоизточна Европа. 1983 6 154-155
Василева Бойка, Международен симпозиум за пролетариата и неговите съюзници в социалистическата революция. 1978 1 134-136
Василевич Бойко В. (СССР), Студентска научна конференция в Харков за В. И. Ленин и историческата съдба на българския народ. 1980 5 160-163
Велева Мария, Научна сесия по проблемите на пиринския фолклор и етнография. 1975 1 136-139
Великов Стефан, Събрание по случай сто години от Призренската лига. 1978 4 144-145
Влахов Стефан, Студентска научна сесия за Кресненско-Разложкото въстание. 1975 1 139-140
Върбанова Мая, Международен симпозиум за въстанието на Спартак. 1978 1 147-149
Галанова Мария, Семинар на младите етнографи и фолклористи от балканските страни. 1979 1 153-155
[Генов Румен], † Професор Христо Несторов. 1983 4 160-161
Генов Цонко, Пред стогодишнината на Априлското въстание. 1976 1 144-145
Генова Людмила, Международната конференция "Славянските култури и Балканите". 1975 6 136-138
Генчев Николай, Академик Христо Христов на 60 години. 1975 1 142-144
Генчев Николай, †Бистра Цветкова. 1982 6 153-154
Генчев Стоян, Международен колоквиум за славистиката в етнографската наука на социалистическите страни. 1983 4 156-158
Георгиев Кънчо, Професор Петър Миятев на 70 години. 1976 5 156-159
Георгиева Величка, Втори международен симпозиум на народните художествени занаяти. 1984 6 122-123
Гешева Йорданка, Деветдесетгодишният юбилей на партията. 1981 5 178-183
Гешева Йорданка, Научна сесия в Рилския манастир. 1982 2 144-147
Гешева Йорданка, Нучна сесия за 100-годишнината от рождението на Георги Димитров. 1982 4 146-149
Гешева Йорданка, Научна сесия за Яне Сандански. 1982 5 147-153
Гешева Йорданка, Научна конференция за Георги Димитров в Москва. 1982 5 168-171
Гешева Йорданка, Научна сесия за Балканската война. 1983 1 163-165
Гешева Йорданка, Научна конференция за 60-годишнината от създаването на СССР. 1983 2 146-149
Гешева Йорданка, Научни сесии за Васил Левски в София и Карлово. 1983 3 152-156
Гешева Йорданка, Научна дискусия за фашизма на Балканите. 1983 4 152-156
Гешева Йорданка, Международна научна сесия за Илинденско-Преображденското въстание. 1983 5 140-144
Гешева Йорданка, Научна конференция за Септемврийското въстание. 1983 6 138-143
Гешева Йорданка, Двадесет години Институт по балканистика "Людмила Живкова". 1984 2 131-133
Глушков Христо, Професор Алберт Собул. 1983 1 173
Гоцева Дивна, Румяна Първанова, Елена Минковска, Международен научен симпозиум. 1984 5 145-149
Гочева Златозара, Международен семинар по антична балканска керамика. 1975 6 141-144
Гочева Златозара, Конференция за антични проучвания "Ейрене". 1976 6 143-145
Гочева Златозара, Втори международен семинар по антична балканска керамика. 1979 6 185-187
Григорова Жоржета, Научна среща за мирното съвместно съществуванe. 1975 5 138-140
Грозданова Елена, Международен конгрес за селските общини и сдружения. 1976 5 151-153
Грозданова Елена, Кръгла маса за етногенезиса на юруците и тяхното заселване на Балканите. 1980 2 147-151
Грънчаров Стойчо, Международна конференция по история на историческата наука. 1979 2 149-150
Грънчаров Стойчо, Георги Марков, Институтът по история през 1982 г. 1983 2 142-146
Гюзелев Васил, Петнадесети международен византоложки конгрес и участието на българските историци. 1976 6 136-140
[Гюзелев Васил], † Борислав Светозаров Примов. 1984 2 163-164
[Гюзелев Васил], † Петра (Грета) Раденкова. 1984 2 164-165
Давидова Сима, Дисертации по българска история, защитени от чужди учени. 1981 1 135-141
Давидова Сима, Книги за Първия международен конгрес по българистика. 1981 6 136-139
Давидова Сима, Петнадесет години информационна дейност в областта на Балканистиката(1967-1981 г.) 1982 1 141-145
Данова Надя, Симпозиум за отношенията между българи и гърци от средата на XV до средата на XIX в. 1980 6 134-138
Дамянов Игор, Юбилейна научна сесия за Илинденско-Преображенското въстание. 1978 5 154-158
Дамянов Игор, Тържества по случай сто години от създаването на ломската гимназия. 1980 1 157-159
Дамянов Игор, Трети колоквиум на български и френски историци. 1984 1 153-158
Дамянов Симеон, Участието на българските историци в Третия конгрес по балканистика. 1975 1 117-121
Дамянов Симеон, Международна конференция по най-нова история на балканските народи. 1975 5 131-138
Дамянов Симеон, Международна конференция по аграрните структури на Балканите след Първата световна война. 1977 1 145-148
Дамянов Симеон, Международен колоквиум за развитието на образованието и науката в балканските страня между двете световни войни. 1977 4 156-159
Дамянов Симеон, Първо съвещание на редактори на изтоковедчески списания от социалистическите страни. 1977 5-6 309-311
Дамянов Симеон, Четвърта конференция по най-нова история на балканските народи. 1979 3 140-144
Дамянов Симеон, Участието на българските историци в Четвъртия конгрес по балканистика. 1979 6 175-179
[Дамянов Симеон], Професор † Владимир Йосифов Кутиков. 1980 4 160-161
ДамяновСимеон, Научен колоквиум в Париж за 1300-годишнината на България 1981 1 152-155
[Дамянов Симеон], † Людмила Тодорова Живкова. 1981 3-4 256-259
Дамянов Симеон, Пред Петия конгрес по балканистика. 1982 3 147-149
Дамянов Симеон, Международна конференция в Ню Йорк. 1982 2 156-159
Дамянова Ечка, Евдокия Петрова, Международен център за информация върху изворите по история на Балканите и Средиземноморието. 1977 4 156-162
Дамянова Ечка, Научно събрание за дейността на Г. Димитров на Балканите. 1982 3 153-156
Дамянова Мария, Косьо Пенчиков, Научна сесия за българо-украинските връзки през вековете. 1983 1 166-168
Данков Евлоги, Бачковският манастир в историята на българската култура. 1984 2 151-154
Димитров Божидар, Изложба на български ръкописи, документи и карти, съхранявани във Ватикана. 1979 4-5 288-289
Димитров Георги В., Окръжна научно-теоретична конференция в Благоевград в чест на юбилея. 1979 6 168-170
Димитрова-Турлакова Таня, Десета научна сесия на българо-полската историческа комисия. 1983 2 157-159
[Димчева-Вирчева Димка] Професор † Виктор Андревич Жебокрицкий. 1975 5 156-157
Добринов Дечо, Проф. д-р Боян Григоров на 60 години. 1984 2 160-162
Дончева Боянка, Първа комплексна конференция по българистика. 1979 4-5 273-278
Дончева Боянка, Йоанна Списаревска, Българо-чехословашка научна среща. 1984 1 151-153
Доронченков А., В. Терехова (СССР), Научни конференции на ленинградските историци-българисти (1977-1983 г.) 1984 4 146-150
Драгнева Жана, Работно заседание на международната комисия за история на обществената мисъл на славянските народи. 1978 6 159-160
Драгнева Жана, Научна сесия по случай стогодишнината от смъртта на Любен Каравелов. 1979 3 139-140
Драгнева Жана, Втора комплексна международна конференция по българистика. 1979 6 170-175
Драголова Лидия, Димитър Цанев, Из дейността на Ръкописно-документалният сектор при народната библиотека "Кирил и Методий". 1978 3 140-144
Дуков Любомир, Етнографският институт с музей през 1974 г. 1975 3 175-179
Дуков Любомир, Етнографският институт с музей през 1975 г. 1976 3 133-136
Дюлгерова Нина, Научно-теоретични конференции за Георги Димитров в московските висши учебни заведения 1982 5 172-173
Желязова Цветана, Научно-практическа конференция за тритомника на др. Тодор Живков "Дружба от векове за векове". 1979 4-5 259-263
Жечев Николай, Иван Божилов, Стефан Дойнов, Институтът за история през 1974 г. 1979 5 132-136
[Жечев Николай], †Радка Добрева Стоянова. 1976 6 149
Жечев Николай, Иван Божилов, Стефан Дойнов, Институтът за история през 1976 г. 1977 2 139-142
Жечев Николай, Среща на български и съветски историци в Кишинев. 1977 5-6 289-295
[Жечев Николай], † Академик Петре Константинеску-Яш . 1978 2 143-144
[Жечев Николай], † Професор Иван Н. Унджиев. 1979 6 189-190
Запрянова-Тодорова Антоанета, Чествуване на 80-годишния юбилей на акад. Д. Косев. 1984 2 157-160
Захариева Йорданка, Методи Петров, Научно-теоретична конференция за 75-годишнината на БЗНС. 1975 3 165-168
Захариева Йорданка, Жана Драгнева, Международна научна сесия за стогодишнината на Априлското въстание. 1976 4 135-140
Захариева Йорданка, Национална конференция по краезнание. 1976 4 145-169
Захариева Йорданка, Методи Петров, Международна сесия за Априлското въстание във Велико Търново. 1976 5 148-149
Захариева Йорданка, Двадесет и пет години централизирано архивно дело. 1977 1 135-138
Захариева Йорданка, Академик Сава Гановски на 80 години. 1977 3 158-160
Захариева Йорданка, Мария Икономова, Семинар по българо-полски отношения. 1977 4 153-155
Захариева Йорданка, Юбилейно тържество за член-кореспондент Веселин Хаджиниколов. 1977 4 162-166
Захариева Йорданка, Научна сесия за стогодишнината от боевете при Стара Загора, Шипка и Шейново. 1977 5-6 299-302
Захариева Йорданка, Научна конференция за Великата октомврийка социалистическа революция. 1978 1 131-134
Захариева Йорданка, Методи Петров, Международна научна сесия за Освобождението. 1978 4 133-136
Захариева Йорданка, Красимира Трифонова, Международна конференция за антифашистката съпротива в държавите от Тристранния пакт. 1978 4 140-144
Захариева Йорданка, Методи Петров, Международна конференция за стогодишнината от рождението на Александър Стамболийски. 1979 4-5 263-273
Захариева Йорданка, Научна сесия по случай 35 години от победата на социалистическата революция в България. 1979 6 165-168
Захариева Йорданка, Мария Икономова, Научна сесия за живота и делото на братя Миладинови. 1979 6 165-168
[Захариева Йорданка], † Евгени Михайлович Жуков. 1980 6 131-133
Златева Анка, Пето заседание на смесената комисия на историците от НР България и СССР. 1976 5 143-144
Златева Анка, Заседание на международната редакция за "Кратка история на Втората световна война (1939-1945 г.)". 1978 3 145-146
Златева Анка, Международен симпозиум на историци от България и СССР. 1983 2 153-157
[Иванов Петко], † Петра (Грета) Раденкова. 1984 2 164
Иванова Диана, Семинар за личните документи като исторически извор. 1984 2 154-157
Иванова Дориана, Александър Гр. Костов, Студентска научна сесия. 1981 1 155-156
Икономова Мария, Научна конференция на музейните работници за Априлското въстание. 1976 1 145-149
Икономова Мария, Юбилейна сесия в Свищов. 1977 5-6 296-298
Икономова Мария, Елена Бояджиева, Научна сесия за 100-годишнината от Кресненско-Разложкото въстание. 1978 6 152-156
Икономова Мария, Седма научна конференция на българо-полската комисия на историците. 1979 4-5 281-284
Икономова Мария, Йорданка Гешева, Третият конгрес на Българското историческо дружество. 1981 6 140-144
Илчев Иван, Втори българо-испански научен симпозиум. 1982 6 146-147
Йончев Любомир, Юбилейно тържество за чл.-кор. проф. Димитър Ангелов. 1977 3 156-158
Йорданов Георги, Дискусия за периодизацията на историята на българската войска. 1979 3 144-145
Кабадаиев Живко, Международниятинформационен център за извори по историята на Балканите и Средиземноморието (CIBAL). 1984 3 151-157
[Калаора Берта], † Драгой Коджейков. 1979 4-5 289-291
Караганев Румен, Александър Гребенаров, Четвърта национална школа на младите историци. 1984 5 141-145
Касева Милка, Национална конференция по проблемите на експертизата на архивните документи. 1975 1 139-142
Койчева Елена, Симпозиум по проблемите на Ранното средновековие. 1984 3 161-163
Колев Йордан, Международна студентска научна конференция за Априлското въстание. 1976 4 140-142
Колев Йордан, Студентска научна сесия по случай 125 години от рождението на Захари Стоянов. 1977 2 143
Колева Татяна, Втора международна конференция на славянските етнографи. 1975 1 124-127
Косашки Нинко, Десет години Институт за военна история 1984 1 143-148
Косев Константин, Научна среща на комисията на историците от НРБ и ГДР. 1975 1 121-124
Костова Емилия, Заседание на проблемната комисия по историята на Великата октомврийска социалистическа революция. 1977 1 140-145
Костова Емилия, Научна конференция, посветена на 40-годишния юбилей на съветските прибалтийски републики. 1980 5 159-160
Крайнова Дориана, Национална юбилейна научна сесия с международно участие по случай 40-годишнината на социалистическата революция в България. 1984 6 116-118
Красавина Светлана (СССР), Българистиката в Кубан. 1976 6 145-146
Кръстанов Трендафил, Първи българо-гръцки симпозиум в София. 1979 1 147-150
Кузманова Антоанина, Научна сесия за Добруджанската революционна организация. 1980 3 143-145
[Кузманова Антоанина], † Христина Данева-Михова. 1983 4 161-162
Куманов Милен, Международна конференция по проблемите на колективната сигурност и сътрудничество. 1975 2 140-142
[Куманов Милен], †Ярослав Йоцов. 1977 3 161-162
[Куманов Милен], Старши научен сътрудник †Кирил Ламбрев. 1979 1 156-157
Кьосев Йордан, Теоретичен семинар за шестедесет-годишнината от образуването на СССР. 1979 1 156-157
Лалков Милчо, Научна конференция за мястото на България на Балканите. 1983 1 160-163
Луджев Димитър, Международна конференция на историци в Будапеща. 1984 3-4 247-252
Лукаш Сергей Ю., Сергей Ю. Страшнюк (СССР), Харковски учени за историята на България. 1981 6 188-189
Любенова Лизбет, Юбилейна научна сесия за Петър Мутафчиев. 1983 5 144-146
Маждракова-Чавдарова Огняна, Георги Марков, Институт по история през 1978 г. 1979 2 137-143
Маждракова-Чавдарова Огняна, Георги Марков, Институт по история през 1979 г. 1980 2 144-150
Маждракова-Чавдарова Огняна, Георги Марков, Институт по история през 1980 г. 1981 2 145-149
Маждракова-Чавдарова Огняна, Стойчо Грънчаров, Институт по история през 1981. 1982 2 125-129
[Макавеева Люба], † Любомир Дойчинов Дуков. 1976 4 152-153
Макавеева Люба, Шести национален фестивал на кукерите и сурвакарите. 1977 3 149-152
Макавеева Люба, Национална етнографска конференция за освобождението на България и развитието на народната култура. 1978 1 137-139
Макавеева Люба, Трета национална конференция на българските етнографи. 1977 3 150-153
[Макавеева Люба], † Христо Томов Вакарелски. 1980 1 152-153
Манафова Райна, Научна конференция за влиянието на Октомври върху революционния процес в България и Чехословакия. 1978 1 139-142
Манафова Райна, Ст. н. сътр. I ст. Цветана Тодорова на 60 години. 1984 1 162-164
Манолова Мария Г., Международна конференция на правните историци. 1976 2 142-144
[Манолова Мария Г.], Професор † Михаил Андреев. 1978 6 162-163
Маринков Бойко, Републикански младежки симпозиум по история. 1975 6 144-145
Маринова Мария, Международна сесия за Първата руска революция. 1975 4 143-145
Маринова Мария, Двадесет и пет години Институт по история на Българската комунистическа партия. 1979 1 137-139
Маркишка Дарина, Среща на историци, завършили Софийския университет преди 30 години. 1978 6 160-162
[Марков Георги] Академик † Хорст Бартел. 1984 5 150
Марков Георги, Дванадесета научна среща на историците от НРБ и ГДР. 1984 6 122-125
Матанов Христо, Среща на български и съветски медиевисти, посветена на освобождението на България от византийско владичество. 1979 4-5 284-286
Матанов Христо, Втора национална школа на младите историци. 1980 4 153-156
Матанов Христо, Трети международен симпозиум за Търновската книжовна школа. 1981 1 141-145
Матеев Борис, Единният център за история през 1975 г. 1975 2 127-131
Матеев Борис, Единният център за история през 1976 г. 1977 2 135-138
Матеев Борис, Втора научна среща на български и английски историци. 1978 1 145-147
Матеев Борис, Конференция в Москва за Руско-Турската война (1877 - 1878 г.) и за заседание на българо-съветската комисия на историците. 1978 4 133-137
[Матеев Борис], Професор † Василий Д. Конобеев. 1978 6 163-164
Матеев Борис, Научна сесия в Москва, посветена на 40-годишнината на социалистическата революция в България. 1984 6 119-121
Меламед Ани, Юбилейна сесия за революционните събития в България през лятото и есента на 1875 г. 1976 1 149-154
Меламед Ани, Международна научна конференция за стогодишнината от Плевенската епопея. 1978 2 130-134
Методиев Веселин, Трета национална конференция на младите историци. 1982 2 141-143
Мигев Владимир, Доктор Любомир Б. Валев на 60 години. 1976 3 149-151
Мигев Владимир, Юбилейна научна сесия за Васил Коларов. 1977 5-6 302-306
Мигев Владимир, Българо-полска научна конференция за 1300-годишнината на българската държава. 1980 1 157-159
Мигев Владимир, Научна конференция в Полша за 1300-годишнината на България. 1982 1 138-141
Мигев Владимир, Теоретичен симпозиум за живота и делото на Георги Димитров. 1982 3 141-142
Мигев Владимир, Българо-виетнамски симпозиум за социалистическото преустройство на селското стопанство. 1984 2 145-147
Миланова Сашка, Първа национална конференция на младите български историци. 1977 4 148-152
Миланова Сашка, Втора национална конференция на младите български историци. 1980 1 152-156
Минчева Тянка, Научна сесия за стогодишнината на Учредителното събрание. 1979 4-5 278-280
Митев Йоно, Научна сесия в Габрово за освобождението на България и народното образование. 1978 1 143-145
Митев Трендафил, Подготовка на историци-българисти в Московския университет "В. М. Ломоносов". 1980 3 150-154
Митова Катя, Юбилейна сесия за въстанието на Ивайло. 1978 4 150-151
Мичева Здравка, Шеста сесия на Българо-полската комисия на историците. 1978 5 162-164
Михайлова Ганка, Киприяна Кръстанова, Национален събор и Международна конференция за българското народно творчество. 1976 6 126-130
[Мишев Радослав], † Алберт Захарович Манфред. 1977 2 156
Наков Ангел, Научна конференция в Москва за 30-годишнината от победата над фашизма. 1975 3 171-173
Наков Ангел, Единният център по история през 1979 г. 1980 2 138-144
Наков Ангел, Единният център по история през 1980 г. 1981 2 140-145
Нешев Георги, Международен симпозиум за Преславската школа. 1981 6 144-147
Нешев Георги, Международен конгрес за Джузепе Гарибалди. 1982 5 176-178
Никова Господинка, Юбилейна сесия за 30-годишнината от победата над фашизма. 1975 5 134-139
Николов Иван, Научна сесия за Марко К. Цепенков. 1980 3 148-150
Николов Йордан, Международна конференция в Ерфурт за 450-годишнината на Великата селска война в Германия. 1975 1 132-136
Николов Йордан, Международна научна конференция за 500-годишнината на Мартин Лутер. 1984 1 158-162
Овчаров Димитър, Четвърти международен конгрес по славянска археология. 1980 6 120-124
Овчаров Димитър, Заседание и симпозиум на Комисията на съветските и българските историци. 1984 2 142-145
Палешутски Константин, Международна научна конференция за Октомврийската революция и решаването на националния въпрос. 1978 2 134-137
Пандев Константин, Професор Воин Божинов на 60 години. 1976 6 147-148
Пандев Константин, Професор Йоно Митев на 60 години. 1977 1 154-155
Пандев Константин, Научна сесия в град Гоце Делчев. 1982 2 147-149
Панова Снежка, Осма научна среща на историците от НРБ и ГДР. 1979 1 140-144
Панова Снежка, Девета научна среща на историците от НРБ и ГДР. 1981 6 138-140
Паскалева Виржиния, Към подготовката на XV международен конгрес на историческите науки. 1978 2 137-141
Паскалева Виржиния, Международна научна конференция в Белград за дунавското корабоплаване. 1979 4-5 286-288
Патерински Андрей, Антоанета Тодорова, Първи симпозиум по история на науката. 1976 5 145-147
Патерински Андрей, Научно-теоретична конференция за Великия октомври и Българския земеделски народен съюз. 1978 1 137-139
Петков Петко, Тридесет и Трети конгрес на историците от ФРГ. 1980 4 159-160
Петков Петко, Изучаване историята на Югоизточна Европа в ФРГ. 1982 3 144-147
Петкова Илка, Втори международен симпозиум за Търновската книжовна школа. 1976 5 149-150
[Петров Методи], † Професор Абрам Мойсеевич Шнитман. 1975 1 144-145
Петров Методи, Юбилейно тържество за акад. Христо Христов. 1975 2 142-145
Петров Методи, Втора национална конференция на българските етнографи. 1975 4 139-142
[Петров Методи], † Академик Димитър П. Димитров. 1976 1 164
[Петров Методи], † Татяна Ангелова Колева. 1976 2 153-154
[Петров Методи], † Димитър Христов Младенов. 1976 3 161
Петров Методи, Юбилейно тържество за професор Христо Гандев. 1675 2 142-145
Петров Методи, Втора национална конференция на българските етнографи. 1975 4 139-142
[Петров Методи], † Христо Николов Коларов. 1978 5 170
[Петров Методи], † Професор Станчо Станчев Ваклинов. 1978 6 164-165
Петров Методи, Сесия за Григор Пърличев. 1980 3 146-147
Петров Методи, Научна конференция за осемдесетгодишнината на Българския земеделски народен съюз. 1980 5 150-154
Петров Методи, Възпоменателни четения за Александър Бурмов. 1981 2 149-151
Петров Методи, Научна сесия за живота и делото на Неофит Рилски. 1980 3-4 240-242
[Петров Методи], † Туше Христов Влахов. 1981 5 187-188
Петров Методи, Академик Пантелей Зарев на 70 години. 1982 1 148-150
[Петров Методи], † Андрей Цветков. 1982 1 151
Петров Методи, Научна сесия за Дамян Груев. 1982 2 149-152
[Петров Методи], Старши научен сътрудник † Константин Пандев. 1983 4 163-164
Петров Петър Ат., Армейска научна сесия за делото на априлци. 1976 4 142-145
Петрова Евдокия, Единният център за история през 1976 г. 1976 3 126-129
Петрова Евдокия, Конференция за международната година на жената. 1975 2 152-154
Петрова Евдокия, Национално съвещание на българските историци. 1975 5 127-131
Петрова Красимира, Георги Марков, Институтът по история през 1983 г. 1984 2 125-130
Попов Владимир, Втори международен конгрес по тракология. 1976 6 140-143
Попов Радослав, Елена Стателова, Международен симпозиум в Гърция за последната фаза на източната криза. 1981 6 152-155
Примов Борислав, Изложбата "Българската средновековна цивилизация" в Париж и отзивите за нея във френския печат. 1980 6 140-144
Пунтев Пенко, Първи национален преглед на етнографските ценности. 1982 1 124-127
Радева Лилия, Анастас Примовски на 70 години. 1981 6 155-156
Радева Лилия, Конференция за народната култура в София и Софийско. 1983 2 151-153
Радева Мария, Международен симпозиум за университетските изследвания и преподавания на българската история. 1981 3-4 253-256
Радева Мария, Втори международен симпозиум за университетски изследвания и преподавания по българска история у нас и в чужбина. 1984 3 157-161
[Радкова Лилия], † Степан Иванович Сиделников. 1978 5 170-171
[Радкова Лилия], † Игор Михайлович Шептунов. 1978 5 171-172
[Радкова Лилия], † Любомир Борисович Валев. 1981 6 157
Радкова Лилия, Боянка Дончева, Научна сесия за Паисий в Банско. 1983 2 149-151
Радкова Лилия, Научна сесия за седемдесет и пет годишнината от провъзгласяването независимостта на България. 1984 2 138-141
Райкова Ана, Стогодишнината на Светозар Маркович в СФРЮ. 1976 2 150-153
Рачев Стоян, Институтът по балканистика през 1974 г. 1975 2 136-140
Рачев Стоян, Кръстьо Манчев, Институтът за балканистика за 1975 г. 1976 4 132-135
[Рибарова Цанка], † Сергей Александрович Никитин. 1980 2 1653-154
[РибароваЦанка], старши научен сътрудник † Константин Поглубко. 1983 4 164-165
Ройдева Яна, Пета национална конференция на българските етнографи. 1984 2 133-138
Савов Николай, Пред стогодишния юбилей на Георги Димитров. 1982 2 133-136
Самарджиев Божидар, Международна конференция за Източната криза през 1875-1878 г. 1983 6 149-153
Симеонова Гатя, Първа национална школа за млади историци. 1978 4 145-148
Симов Симеон, Международна студентска конференция за Освобождението. 1978 4 148-150
Славов Георги, Професор Борис Боев на 60 години. 1983 4 158-180
Спасов Здравко, Студентска научна сесия в памет на професор Петър Ников. 1984 5 149-150
Списаревска Йоанна, Екатерина Вечева, Ангел Димитров, Дискусия за предпоставките и наченките на Българското Възраждане. 1977 3 143-149
Списаревска Йоанна, Конференция на международните комисии по история на градовете и по морска история 1977 5-6 312-314
Стаменова Живка, Седми национален фестивал на кукерите и сурвакарите. 1980 2 150-152
Стаменова Гинка, Научно-теоретична конференция за историята на Бургарски окръг и нейните извори. 1982 1 145-148
Стефанова Юлия, Стогодишнината от рождението на Георги Димитров в чужбина. 1983 1 154-160
Стоенчев Киряк, Десет години Кабинет по история на профсъюзното движение в Пловдив. 1976 1 157-159
Танев Тани, Научна сесия по случай 25-годишния юбилей на Националния музей на революционното движение. 1976 1 154-157
Тасев Христо, Научна сесия за Солунската българска гимназия "Кирил и Методий". 1980 5 157-158
Тивчев Петър, Член-кореспондент Димитър Ангелов на 60 години. 1977 2 150-155
Тишев Димитър, Втора научна конференция по проблемите на селското движение в България и Полша. 1984 1 148-151
Тодоров Николай, Чествуване стогодишнината от освобождението на България в САЩ. 1977 4 152-153
Тодоров Николай, Национална конференция в Тирана за стогодишнината на Призренската лига. 1978 5 168-169
Тодоров Николай, Професор Михай Берза. 1979 1 157
Тодорова Антоанета, Боянка Дончева, Научна сесия за 150-годишния юбилей на Одринския мирен договор. 1979 6 183-185
Тодорова Антоанета, Бояна Дончева, Научно събрание по случай сто и петдесет години от Одринския мирен договор през 1829 г. 1980 1 160-161
Тодорова Антоанета, Анка Златева, Яна Ройдева, Трета международна комплекс­на конференция "Съвременна България". 1980 6 123-131
Тодорова Антоанета, Заседание по организацията и управлението на историческата наука. 1981 5 183-185
Тодорова Мария, Градовете в Югоизточна Европа и индустриалната революция в Западна Европа. 1976 5 153-156
Тодорова Мария, Международна конференция на градовете. 1976 6 130-133
Тодорова Румяна, Школа-симпозиум на учени от социалистическите страни по проблема за историческия опит на Великия октомври. 1983 6 133-138
Тодорова Румяна, И. Петкова, Девети международен конгрес на славистите в Киев. 1979 1 150-153
Тодорова Хенриета, Петър Делев, Трети филипополски седмици на тракийската история и култура. 1978 2 121-124
Тодорова Хенриета, Единният център за история през 1977 г. 1979 2 133-137
Тодорова Хенриета, Единният център по история през 1978 г. 1975 1 127-131
Тодорова Цветана, Колоквиум в Ерфурт за средноевропейските планове на германския империализъм до 1917 г. 1977 1 148-153
Тодорова Цветана, Колоквиум за германския империализъм до 1917 г. 1977 2 144-150
Тодорова Цветана, Седма научна конференция на комисията на историците от НРБ и ГДР. 1977 2 144-150
Тодорова Цветана, Десет години комисия на историците от НРБ и ГДР. 1979 2 143-149
Толева Даниела, Научна сесия за 110-годишнината от рождението на Иван Рилски. 1977 1 138-140
Тошкова Витка, Международна научна сесия за Втората световна война. 1979 6 180-183
Трайков Веселин, Историческата проблематика на Осмия международен конгрес по славистика. 1978 6 141-148
Трайков Веселин, Първа общосъюзна конференция на съветските българисти. 1981 3-4 242-247
Тумангелов Борис, Нова международна изява на българските етнографи. 1975 5 140-144
Туривненко Николай, Александър Крапивин (СССР), Конференция за Георги Димитров в Донецк. 1982 5 174-175
Тъпкова-Заимова Василка, Сесия на Межнародната асоциация на проучване на Югозападна Европа. 1976 4 149-152
Улунян Акоп (СССР), Борис Матеев, Десет години Българо-съветска комисия на историците. 1978 5 158-162
Хаджиниколов Веселин, Съвещание на представители на националните комитети на историците от социалистическите страни. 1975 3 168-171
Хаджиниколов Веселин, Академик Исаак И. Минц на осемдесет години. 1976 3 146-149
Хаджиниколов Веселин, Двадесет години сътрудничество между академиите на науките на НРБ и ГДР. 1977 5-6 306-308
Христов Ангел, Международна конференция на африканистите от социалистическите страни. 1982 6 149-153
Христов Христо, Петнадесет дни в Народнодемократична република Корея. 1979 2 151-157
Христов Христо Ив., Научна конференция на Тревненската художествена школа. 1981 1 146-148
Христова Елена, Трета национална школа на младите историци. 1982 5 161-163
Христова Елена, Николай Янакиев Научна сесия в Малко Търново. 1983 4 148-151
Христова Елена, Анка Златева, Николай Янакиев, Научна конференция за 70-годишнината от Балканската война. 1983 3 147-152
Христова Наталия Цв. Изложба за праисторическото изкуство в нашите земи. 1975 4 154-156
Цветков Андрей, † Петър Г. Кюркчиев. 1975 6 145-146
[Цветкова Бистра А.], † Борис Христов Недев 1976 1 165
[Цветкова Бистра А.], † Никола Георгиев Попов. 1976 1 166
Цветкова Бистра А., † Борис Николов Ачков. 1976 2 154
Цветкова Бистра А., Втори международен конгрес по пред османски и османски проучвания. 1976 6 133-136
Цветкова Бистра А., Научни симпозиуми в чужбина за 1300-годишнината от създаването на българската държава. 1981 1 185-187
Чичовска Весела, Научна конференция в Киев, посветена на българо-съветските отношения. 1978 4 137-140
Чичовска Весела, Научна конференция в Москва за 1300-годишнината на българската държава. 1982 1 133-138
Шарова Крумка, Научна конференция но проблемата "Формиране на нациите в Централна и Югоизточна Европа". 1975 4 145-152
Шарова Крумка, Симпозиум за Източната криза в Сараево. 1976 2 145-150
Шарова Крумка, Дискусия за ролята на българската буржоазия в националноосвободителното движение. 1976 6 125-126
Шарова Крумка, Българо-японско научно сътрудничество. 1979 3 145-147
[Шарова Крумка], Професор †Лев Валентинович Воробьов. 1983 1 172-173
Шипчанова Недялка, Четвърта национална конференция на българските етнографи. 1980 5 154-156
Шопов Петър, Втора българо-американска среща по българистика. 1978 5 165-168
Шопов Петър, Тринадесетвековният юбилей на българската държава в чужбина. 1982 1 128-133
Шопов Петър, Трета българо-американска среща по българистика. 1983 1 169-172