Начална страница
Исторически преглед
Българска академия на науките
Автор
Заглавие
Година
Стр.

  
  
Събития и личности
Бояджиев Илия, Един от ръководителите на Велчовата завера. 1978 6 99-102
Бур-Марковска Марта, Ференц Ракоци II (1676-1735 г.) 1978 4 83-96
Бялков Георги Ил., Приносът на д-р Петър Генов в идеологическата борба на БРСДП (т. с.) и пропагандата на ленинизма. 1975 5 125-138
Григоров Боян, Благой Попов - един от подсъдимите по Лайпцигския процес през 1933 г. 1983 4 74-84
Димов Ненчо, Борис Стефанов и румънското революционно движение. 1983 5 76-88
Дихан Михаил (СССР), Асен Христов - войник на три революции. 1984 5 87-92
Дихан Михаил, Саида Мишуриева (СССР), Радослав Крайчев (1878-1944 г.) 1978 4 75-83
Ескенази Жак, Българин - участник в народническата организация "Земля и воля". 1976 4 102-105
Живков Тодор Ив., Марко К. Цепенков (1829-1920). 1980 1 79-84
Козменко Ирина В. (СССР), Алексей Николаевич Церетелев и българският народ. 1978 5 122-124
Кръстанов Трендафил, Емануил Васкидович и развитието на новобългарската просвета. 1975 5 75-92
Люлюшев Марин, Тодор Пеев и българското училшде в Браила. 1984 3 90-97
Маркишка Дарина, Виктор Иванович Григорович и миналото на българскяя народ. 1978 1 67-84
Марков Георги, Съдбоносните стъпки на България в Балканските войни (1912-1913 г.). 1982 4 103-113
Мишуриева Саида К. (СССР), Из обществено-политическата дейност на Райна Кандева в СССР (1928-1945 г.). 1980 3 89-96
Николов Йордан, Томас Мюнцер - велик мислител и революционер. 1976 3 79-92
Николов Йордан, Мартин Лютер и неговото дело. 1983 5 88-97
Пандев Константин, Из живота и дейността на Дамян Груев. 1977 2 63-70
Пеев Йордан, Великият арабски мислител Ибн Халдун (1332-1406). 1977 3 65-82
Потапенко Екатерина К. (СССР), Юри Иванович Венелин и българският народ. 1978 6 102-106
Стателова Елена, 3а Йосиф Хербст и неговата публицистика. 1975 5 66-75
Стойчев Тодор, Д-р Петър Вичев. 1984 6 70-75
Стоянов Лъчезар, Трайко Китанчев - живот и дейност. 1983 3 110-118
Тилева Виктория, Григор Пърличев - поет и историк на Българското възраждане (1830-1893). 1980 3 97-103
Тричков Кръстю, Никола Парапунов - организатор на въоръжената борба в Пиринския край. 1983 6 65-71
Христодулова Магда, Из живота и обществено-политическата дейност на Патриарх Евтимий. 1977 5-6 273-249
Цветкова Бистра А., Деветдесет години висше образование по история в България. 1979 1 93-101
Шопов Петър, Христо Пулеков - виден възрожденски просветител и общественик. 1984 1 75-83
Ръководители и дейци
Божинов Воин, Дамян Груев и българската просвета в Македония. 1983 3 68-72
Буковинова Вида, Михаил Герджиков и националноосвободителното движение в Одринска Тракия (1902-1903 г.). 1983 3 81-94
Елдъров Светозар, Дамян Груев и чуждите пропаганди в Македония. 1983 3 49-57
Пандев Константин, Гоце Делчев като задграничен представител на ВМОРО. 1983 3 42-48
Пасков Румен, Възникване и дейност на военните македоно-одрински братства в България (1895- 1899 г.). 1983 3 95-109
Петров Тодор, Пиколай Янакиев, Военно-революционни възгледи и дейност на Дамян Груев. 1983 3 58-67
Тасев Христо, Яне Сандански и просветното дело в Македония. 1983 3 73-80
Исторически очерци
Грънчаров Стойчо, Княз Фердинанд при встъпването му на българския престол 1979 3 98-106