Начална страница
Исторически преглед
Българска академия на науките
Автор
Заглавие
Година
Стр.

  
  
Съобщения
Агаян Цатур П. (СССР), Арменска рота в освободителните боеве на българския народ. 1979 3 76-86
Александров Иван К., Създаване и масовизиране на Работническия младежки съюз (1928-1934 г.) 1976 4 67-80
Андонов Боян, Първите селски комуни в България. 1975 1 48-7
Андреев Йордан, Отношението между България и Неаполитанското кралство през втората половина на ХIII в. 1978 4 59-76
Анчев Анчо, Участието на българи - руски възпитаници, в културно-националното ни възраждане през втората четвърт на XIX в. 1978 1 55-66
Атанасов Петър, Московските старопечатни пролози и Българското национално възраждане. 1978 2 60-68
Ачагу Гучипс М. (СССР), Укрепване на икономическото състояние на ТКЗС в планинските и полупланинските райони на България в края на 50-те и през 60-те години. 1984 6 44-56
Бакалов Георги, Ролята на византийската ойкуменическа доктрина в политическия живот на Московска Русия (втората половина на XV - края на XVI в.) 1980 5 82-94
Башлиев Димитър, Икономически отношения между НР България и Република Куба. 1976 5 66-75
Беров Любен, Движението на цените на Балканите през XVI-XIX в. и европейската революция на цените. 1975 3 92-102
Билунов Борис (СССР), Български публицисти върху страниците на руски вестници (1876-1878 г.) 1978 5 93-99
Бирман Михаил А. (СССР), Численост и структура на българския пролетариат след Първата световна война. 1979 2 82-93
Божилов Иван, Белота - български властел от началото на ХIII в. 1977 1 71-81
Бояджиева Елена, Активизиране на германското културно-политическо влияние в България (1937-1939 г.) 1984 6 57-69
Боянов Васил, Васил Левски и Македония. 1984 5 67-77
Бъчварова Нели, Любен Каравелов за естествознанието. 1978 6 69-78
Валева Елена Л. (СССР), Комитети за защита на българските антифашисти в Западна Европа (1925-1929 г.) 1978 1 45-55
Василев Любомир Т., Българският земеделски народен съюз в края на своето управление. 1983 4 65-73
Василева Бойка, Организираното набиране на работна ръка за строителството и промишлеността и миграционните процеси в България (1949-1952 г.) 1979 4-5 143-155
Веков Ангел, Георги В. Плеханов и партията на тесните социалисти (1903-1914 г.) 1976 3 66-78
Велев Александър, Висшето образование при управлението на БЗНС. 1976 б 62-71
Велики Константин Н. (СР Румъния), Емигриране на българи във Влахия, Молдова и Трансилвания от края на XIV до средата на XVI в. 1976 5 79-85
Величков Александър Г; Събитията около процеса срещу групата на Д. Велчев в английската документация (януари 1935-март 1936 г.) 1981 6 58-68
Венев Кирил, Поведението на сръбското правителство през Руско-турската война (1877-1878 г.) 1982 5 73-83
Владимиров Иво, Договорът за приятелство, сътрудничество и взаимна помощ между България и Чехословакия (1948 г.) 1980 3 66-75
Габриелян Егнара Г. (СССР), Георги Димитров и развитието на селскостопанската наука в НР България. 1982 2 77-83
Гагова Красимира, Пътна система в Северна Тракия през ХIII-ХIV в. 1983 1 89-100
Генова Людмила, Западните кореспонденти в Руско-турската война (1877-1878 г.) 1977 5-6 187-203
Георгиев Ставри, Българските широки социалисти и "Патриотичният блок" през 1907 г. 1979 6 82-90
Гешева Йорданка, Съюзяване и разединяване между умерени либерали и консерватори (1883-1885 г.) 1984 3 79-89
Глушков Христо, Българското пратеничество в Русия през 1867 г. 1981 2 87-97
Глушков Христо, Турското върховно командуване през Освободителната война. 1977 5-6 168-179
Горанов Петър, Смесени българо-съветски паритетни дружества (1950-1955 г.) 1984 5 53-67
Горанов Петър Ст., Ролята на съветската научно-техническа документация за изграждане енергийната база на България (1948-1958 г.) 1983 6 45-53
Горанов Петър Ст., 3а материалната помощ, оказана от българското население на руските войски през Освободителната война. 1977 5-6 127-138
Гоцев Димитър, Тайна младежка революционна организация във Вардарска Македония (1922-1927 г.) 1983 2 49-63
Григоров Боян, Първомайски и обединителни акции на трудещите се и българската социалдемокрация. 1978 3 42-55
Гюзелев Васил, Из историята на България през 1358 и 1365 г. 1975 3 102-110
Гърдев Костадин, Договорът за помирение и арбитраж между Унгария и България от 1929 г. 1982 1 42-46
Даскалов Георги, Споразумението в Крайова от 5 октомври 1944 г. 1980 6 62-74
Димитров Георги В., За така наречената "културна автономия" в Благоевградски окръг (1946-1948 г.) 1979 6 70-82
Димитров Георги В., Бежанският заем от 1926 г. 1984 1 43-57
Димитров, Димитър, Първа армия и югославските народоосвободителни войски на Кюстендилско-Скопското и Скопско-Прищинското направление през Отечествената война (1944-1945) 1983 1 64-76
Димитров Камен, Още за датирането на династа Адей. 1980 2 68-71
Димитрова Станка, Априлското въстание в с.Бойково, Пловдивски окръг. 1976 5 75-79
Димитрова Стела, Заседанието на ЦК на БКП (т. с.) през юли-август 1923 г. 1983 4 52-65
Димушев Георги, Отражението на Октомврийската революция сред трудещите се в САЩ. 1977 4 91-101
Дихан Михаил Д, Георги П. Чернявски (СССР), Клnубове и секции на българските политемигранти в СССР. (1924-1929 г.) 1977 1 52-62
Добринов Дечо, Георги Димитров и Вътрешната македонска революционна организация (обединена). 1982 2 89-97
Дочев Донко, Социологически наблюдения върху участниците в Септемврийското въстание през 1923 г. в Пловдивска област. 1983 4 43-52
Ескенази Жак, Руската политическа емиграция в България (1866-1915 г.) 1980 5 64-71
Златева Анка, Художественотворческите съюзи и подготовката на Петия партиен конгрес. 1979 4-5 155-169
Златева Анка, Художественотворческите съюзи в подготовката на референдума за република през 1946 г. 1984 4 92-106
Иконописова Мария, Английската общественост и Априлското въстаниe. 1976 1 73-84
Илчев Иван, Роберт колеж и формирането на българската интелигенция (1863-1878 г.) 1981 1 50-62
Йовевска-Бодурова Мариана, Ньойският договор в българо-гръцките отношения (1919-1923). 1982 4 42-53
Калинков Асен, Балканската война в нашия и чуждестранния печат. 1983 2 64-72
Калчев Калчо К., Още за проникването и разпространението на Лениновите произведения в България до войната (1903-1912 г.) 1980 1 56-66
Капсъзов Ангел, Българската комунистическа партия в защита на бежанците от Македония, Тракия, Добруджа и Западните покрайнини (1919-1939 г.) 1981 5 140-153.
Караманджуков Александър, Четвърти (чепеларски) граничен пункт на Вътрешната македоно-одринска революционна организация и революционното движение в Ахъчелебийски район (1899-1902 г.) 1980 2 52-68
Киряков Бойко, 3а щампарството в Рилския манастир. 1982 5 83-90
Кишкилова Парашкева, Начало на културно сътрудничество между НР България и СР Румъния (1944-1947 г.) 1979 4-5 185-196
Кишкилова Парашкева, Революционните събития в Румъния през август 1944 г. и отзвукът им в България. 1984 3 54-67
Коен Давид Б., Банкерската дейност на къщата "Евлоги и Христо Георгиеви" в българските земи до Освобождението. 1975 5 63-74
Коледаров Петър Ст., Историческата география на Северозападното Черноморие по данните на Константин Багренородни. 1977 3 50-64
Косатев Тодор, Настаняване на бежанците в Бургаски окръг (1919-1931 г.) 1975 5 57-69
Костов Антим, Участие на българи в Румънската армия през Освободителната война. 1978 4 87-93
Кънчев Коста, Бойният път и съдбата на четата на Сидер Грънчаров през 1876 г. 1984 2 69-81
Лилов Стефан, Акцията в България за подпомагане на румънските деца през 1947 г. 1979 5 45-57
Луджев Димитър, Занаятчийското професионално движение в България (1944-1947 г.) 1979 4-5 169-185
Люлюшев Марин, Формиране и развитие на българските преселнически колонии в Банат. 1980 5 71-82
Манафова Райна, Политиката на Демократическата партия за развитието на научните институти (1908-1911 г.) 1975 3 51-60
Манолова Мария Г., Временните руски правила - основа на българското държавно устройство. 1977 5-6 213-221
Манчев Кръстьо, Косьо Пенчиков, Февруарските събития в Чехословакия през 1948 г. и българският печат. 1978 2 51-60
Маринов Иван, Приносът на България за победата над хитлеристка Германия. 1978 4 42-51
Маринов Тотю, Принципът на международно равенство и дружба на тайпинската държава (1851-1864 г.) 1975 6 71-80
Марков Георги, България и балканската политика на Третия райх (октомври 1936 - април 1937 г.) 1977 3 39-50
Марков Георги, 3а убийството на началника на генералния щаб Й. Пеев. 1979 1 80-92
Матанов Христо, Феодални княжества в Югозападните български земи, отразени в османската административно-териториална система. 1984 5 78-86
Мегрелидзе Шамше В., Шота А. Бадридзе (СССР), Балканските събития през 1976 г. и грузинската общественост. 1976 1 66-82
Милкова фани, Преустройството на образователното дело през управлението на Българския земеделски народен съюз. 1979 2 74-82
Минчев Минчо, Социално-класовата опора на първото правителство на Отечествения фронт (9. IX. 1944 - 21. III. 1946 г.) 1983 3 45-57
Минчев Минчо, Партийно-политически и лични мотиви в образуването и дейността на Първото отечественофронтовско правителство. 1984 4 106-119
Митев Йоно, Из дейността на българската политическа емиграция в Чехословакия (1923-1924 г.) 1978 4 51-59
Митев Трендафил, Причини за абдикацията на княз Александър Батенберг. 1979 6 90-107
Митовска-Димитрова Красимира, Световното движение за мир и борбата за сключване пакт на мира през 1951 г. 1979 3 62-76
Мичева Цветана, Убийството на Александър Протогеров. 1984 2 54-69
Мишев Радослав, България и Австро-Унгария в началните години на Стамболовия режим (1877-1890 г.) 1980 3 75-88
Мишев Радослав, Българо-руско научно сътрудничество в областта на историческите науки (1900-1914 г.) 1982 4 54-64
Мишуриева Саида К. (СССР), Българският одески държавен театър "Георги Димитров". 1982 2 84-89
Мозеров Валентин Д. (СССР), Демократическият централизъм в управлението на българската промишленост през втората половина на 60-те години. 1979 1 69-80
Мостиев Борис М. (СССР), Сергей Миронович Киров за Балканите и Балканските войни. 1980 6 74-84
Никова Господинка Ст., Научно-техническото сътрудничество на България със страните от Съвета за икономическа взаимопомощ (1949-1956 г.) 1977 2 47-58
Николова Веска, Към характеристиката на Народнолибералната партия (1894-1903 г.) 1976 2 69-81
Николова Веска, Съединената легална опозиция в България (1893-1894 г.) 1981 6 69-79
Николова Веска , За ролята на монарха в политическия живот на България в края на XIX в. 1983 6 53-64
Николова Снежина, Организационни принципи на българския социалдемократически съюз (1892-1894 г.) 1979 3 86-97
Николова Снежина, Миналото и настоящето на с. Правец. 1981 5 121-129
Оманова Румяна, Народнолибералното правителство и Илинденско-Преображенското въстание. 1982 3 52-62
Отчев Здравко, Димитър Благоев, марксизмът и историческият път на България. 1976 3 58-65
Павловска Цветана, За взаимното влияние между Левски и Ботев. 1982 4 65-79
Пейков Атанас, Историческо единство на неолита, енеолита и бронза. 1983 5 71-75
Пеков Александър, Влиянието на Октомврийската революция върху стачното движение в България (1919-1920 г.) 1977 4 71-81
Песчани Дивол Г. (СССР), Задълбочаване на съветско-българското сътрудничество в областта на селското стопанство през 60-те и 70-те години. 1979 4-5 138-143
Песчани Дивол Г. (СССР), Етапи на българо-съветското сътрудничество в аграрно-промишлената област (края на 50-те-началото на 80-те години. 1984 4 84-92
Петков Петко, Американските протестантски мисионери в България (1917-1918 г.) 1981 2 75-87
Петров Методи, Правителството на митрополит Климент (1879-1880 г.) 1975 5 56-65
Петров Методи, Руският печат и изборът на български княз след Освобождението. 1977 5-6 221-227
Петров Методи, Руският печат за последиците от Кресненско-Разложкото въстание. 1978 5 72-77
Пинтев Стоян, Началната дейност на Съюзната контролна комисия в България (октомври 1944 -януари 1945 г.) 1979 4-5 196-204
Плетньов Георги, Социалната принадлежност на еленските чорбаджии през Възраждането. 1975 2 69-74
Плетньов Георги, Стопанска дейност на търновския фабрикант Ст. Карагьозов през Възраждането. 1977 1 62-71
Плетньов Георги, Павел Калянджи за положението на българите след Хатихумаюна. 1980 1 71-78
Поглубко Константин (СССР), Бесарабия и освобождението на България. 1977 5-6 149-157
Поливяни Дмитрий И. (СССР), Мястото на Девин град и неговата роля. 1984 2 81-85
Попов Атанас, 3а надписа на цар Иван Асен II в църквата "Св. четиридесет мъченици" във Велико Търново. 1981 1 62-72
Попов Жеко, Буржоазните опозиционни партии и второто народно-либерално правителство (1903-1908 г.) 1982 1 47-58
Попов Радослав, 3а митническия конфликт между България и Австро-Унгария през 1894-1895 г. 1975 4 54-66
Портной Йосиф Л. (СССР), Отзвуци на съревнованието в Казахската ССР сред трудещите се в България през 20-те и 30-те години. 1977 4 101-107
Първанов Георги, Българският периодичен печат в Македония и Одринско (1908-1912 г.) 1984 6 67-79
Първев Георги, Руско-турската война и полският печат. 1977 5-6 203-213
Радев Стоян, 3а българите и българското книгопечатане в Унгария през Възраждането. 1981 6 79-87
Радкова Румяна, Приносът на Неофит Рилски за развитието на културно-просветното движение през Възраждането. 1975 4 67-76
Радонов Здравко, Международни културни връзки и изяви на българските музеи в миналото (1878-1944 г.) 1976 4 57-67
Савов Николай, Създаване и дейност на Комитета за написване история на гр. София (1906-1943 г.) 1980 1 66-70
Сахаров Андрей Н. (СССР), За похода на Олег срещу Византия през 907 г. и за първия руско-български съюзен договор. 1978 2 69-76
Семов Бениамин, Създаване и дейност на Работническия младежки съюз в Пловдивски окръг(1924-1930 г.) 1978 5 59-72
Симеонов Цветан, Из дейността на Данаил Хр. Попов след гибелта на Левски (1873-1876 г.) 1980 4 84-92
Смилянов Йордан В., Първи революционни мероприятия за укрепване на народно-демократичната власт в Пиринския край (9. IX. 1944 - май 1945 г.) 1975 5 47-63
Смилянов Йордан В., Референдумът за република и изборите за Велико Народно събрание в Пиринския край през 1946 г. 1978 6 58-69
Смилянов Йордан В., Априлският пленум на ЦК на БКП от 1956 г. и социалистическото преустройство на селското стопанство в Благоевградски окръг. 1981 5 130-140
Сохан Павел С., Валери Н. Жук (СССР), Участието на украинския народ в освобождението на България. 1977 5-6 139-149
Спасов Людмил, Правителството на БЗНС, българо-съветските отношения и руските белоемигранти. 1979 2 63-74
Стателова Елена, Българският печат и Освободителната война. 1977 5-6 179-187
Стателова Елена, Избиране състав и дейност на Първото областно събрание на Източна Румелия. 1983 2 72-82
Стоилова Тамара, 3а руско-турските отношения след войната от 1768-1774 г. 1982 1 59-68
Стоянов Лъчезар, Двадесет и шестото Обикновено Народно събрание в държавно-политическото развитие на България (18.Х1.1945-6.Х1.1946г.) 1982 3 41-52
Тасев Христо, Просветно движение и национално-освободителни борби в Мелнишкия край (1875-1879 г.) 1978 5 77-87
Телбизов Карол, Българското просветно дело в Банат през ХVIII и XIX в. 1984 1 63-74
Теофилов Теофил Д., Създаване и начално развитие на българското радио (1929-1934 г.) 1978 3 55-65
Тодев Илия, Българското просветно и църковно-национално движение в Одринска Тракия до Кримската войн. 1982 6 68-81
Тодоров Иван, Антиримски тенденции в тракийската държава при наследниците на Реметалк I. 1981 2 97-102
Тодоров Николай, Захари Стоянов и идеята за Балканска федерация. 1977 2 59-62
Тодорова Румяна, Договорите на България за приятелство, сътрудничество и взаимна помощ (1947-1948 г.) 1976 2 59-69
Тонев Велко, Североизточна България по време на Априлското въстание. 1976 4 80-87
Тонев Велко, Добруджа по време на Освободителната война. 1977 5-6 157-168
Тошкова Витка, САЩ и излизането на България от Тристранния пакт (юни-септември 1944 г.) 1979 4-5 204-217
Трайкова Весела, Обществено-политическите възгледи на Лазар Йовчев (Екзарх Йосиф). 1983 5 57-71
Улунян Акоп А. (СССР), Отзвуци на Априлското въстание в арменския печат и арменското националноосвободително движение. 1976 1 56-66
Фелдман Лори (САЩ), Дейността на американските представители за освобождаване на мисионерката Елен Стоун. 1978 3 65-79
Хаджиниколова Елена, Южнославянският пансион в град Николаев през Възраждането. 1975 1 57-67
Хисарлъшка-Танова Спасина, Стоян Н. Танов, Изследвания и бежанци от Пиринския край след Кресненско-Разложкото въстание. 1980 4 70-84
Xристов Паско, Българската работническа партия (комунисти) и резервната милиция (1944-1948 г.) 1980 2 43-51
Христов Христо Ив., Габровските манастири през Възраждането. 1983 1 76-89
Христова Донка, Априлското въстание през погледа на швейцарския вестник "Журнал дьо Женев". 1976 1 84-97
Царев Георги, 3а събитията в Рилския манастир през Априлското въстание. 1984 1 57-63
Цветков Жоро, Масовизиране и революционизиране на протестното женско движение в страната (1917-1918 г.) 1977 4 81-92
Шашко Филип (САЩ), Вестник "Ню Йорк Таймс" за Руско-турската война и освобождението на България. 1978 5 99-111
Шопов Йордан, Проникване на фашизма в средното образование (1934-1939 г.) 1975 5 45-56
Шопов Петър, Първи езикови и културни връзки между българи и североамериканци. 1978 6 78-98
Шрайнер Петер (ФРГ), Българска княгиня в Генуа и Италия. 1982 3 62-66
Яникова Нина, Българо-съветски връзки в областта на естествените науки (1918-1941 г.) 1982 6 56-68