Начална страница
Исторически преглед
Българска академия на науките
Автор
Заглавие
Година
Стр.

  
  
Редакционни статии и официални документи
[Дамянов Симеон], Достоен продължител на делото на Благоев и Димитров. 1971 5 3-10
Дамянов Симеон, Събитие с велико историческо значение. 1972 6 3-10
[Дамянов Симеон], Нов етап в политиката на партията за повишаване жизненото равнище на народа. 1973 2 3-8
[Дамянов Симеон], Три революционни и съзидателни десетилетия. 1974 4-5 5-15
Косев Димитър, Първият конгрес на Българското историческо дружество. 1970 3 3-12
Натан Жак, Задачите на българската историческа наука в светлината на решенията на IX конгрес на БКП. 1967 1 3-14
Натан Жак, Юлският пленум на ЦК на БКП и обществените науки. 1968 6 3-12
Натан Жак, Международното съвещание на комунистическите и работническите партии в Москва и българската историческа наука. 1969 5 3-19
Натан Жак, Десетият конгрес на БКП и нашата историческа наука. 1971 3 3-18
Натан Жак, Българската комунистическа партия и историческата наука. 1971 5 11-21
[Петров Методи], Тържеството и приветствията [по случай 25-годишнината на списанието]. 1971 1 7-13
Телеграма до ЦК на БКП от юбилейното събрание [по случай 25-годишнината на списанието]. 1971 1 5-6
Указ № 1857 на Президиума на Народното събрание [за награждаване на списанието с орден "Народна република България" - I степен] 1971 1 3
[Хаджиниколов Веселин], Решение на Политбюро на ЦК на БКП за многотомната история на България.
1968 5 3-6
Хаджиниколов Веселин, Списание "Исторически преглед" и нашата историческа наука. 1969 2-3 18-29
Хаджиниколов Веселин, Академик Жак Натан и българската историческа наука. 1972 5 3-21
Христов Христо, Двадесет години Институт за история при Българската академия на науките. 1968 2 3-15
Христов Христо, Деветосептемврийската социалистическа революция и българската историческа наука. 1969 2 35-17