Начална страница
Исторически преглед
Българска академия на науките
Автор
Заглавие
Година
Стр.

  
  
Извори и изворознание
Ангелов Димитър, Италиански извор за българската средновековна история. 1972 б 80-99
Кънев Нейчо, Христо Шиваров и неговите "Бележки по Старозагорското въстание". 1973 5 107-112
Мечев Константин, За произхода на староруския летописен разказ "Сказание о преложении книг". 1974 286-104
Страшимирова-Хаджисава Мария, Ценен глаголически ръкопис в манастира "Св. Катерина" в Синай. 1974 1 93-94
Тивчев Петър, Кипърската хроника на Леонтий Махера. 1972 5 77-98
Тончев Александър, Сведения за българската история в "Алексиада" на Ана Комнина. 1970 5 123-138
Материали
Андреев Коста, Резолюция на втората конференция на БРСДП (т. с.) през 1918 г. 1969 1 119-120
Богданова Елена, Нови документи за Вела Благоева в съветските архиви. 1966 1 84-91
Божинов Воин, Политиката на САЩ спрямо България през 1944 г. 1966 6 67-82
Божинов Воин, Френската политика спрямо Балканските войни и българското население в Македония. 1967 6 97-110
Велики Константин (Румъния), Неизвестен документ за Кирко Вазов. 1969 4 109-110
Ганев Гани М., Документи от румънските полицейски архиви във връзка с арестуването на Георги Димитров през 1920 г. 1967 4-5 190-195
Георгиев Йордан, Нов материал за четите и народните дейци от 1867 до 1868 г. 1969 1 120-124
Димитров (Божиков) Кирил Д., Как се побратимявахме с руските войници на Южния фронт. 1967 4-5 186-190
Димитров Георги Г., В. "Московские ведомости" за събитията в България по време и след Априлското въстание от 1876 г. 1968 1 114-124
Ковачева-Вълева Надежда, Български автор върху страниците на списание "Москвитянин". 1973 2 101-104
Коледаров Петър Ст., Константин Д. Косев, Програмно писмо на д-р Никола С. Пиколо относно борбата за църковно-национална независимост. 1965 3 89-99
Кръстева Надежда, Интересен документ за положението в България и централните сили в навечерието на Октомврийската революция. 1967 4-5 196-207
Кръстева Надежда Ив., Бележки на Никола Сакаров за войнишкото въстание през 1918 г. 1968 6 68-74
Кузманов Петър, Документи за Иван Кулин и Димитракиевата буна през 1856 г. (из архив на Сърбия в Белград). 1970 4 81-96
Людеман Ернст (ГДР), За икономическата експанзия на германския империализъм в Румъния, България и Югославия преди 1945 г. 1970 5 139-152
Маждракова Огняна, Приписки на Христо Иванов Големия върху две книги от Стоян Заимов. 1965 2 103-108
Маргос Ара, Пътни бележки от българските земи на арменския пътешественик от XVII в. Симеон Дбир Лехаци. 1966 2 105-107
Минев Димо, Окръжният конгрес на БРСДП в Търново през 1895 г. според нов документ. 1967 2 104-106
Миятев Петър, Страничка от историята на Източна Румелия. 1970 5 152-160
Радев Стоян, Дипломатически документи за Априлското въстание из унгарските архиви. 1969 4 103-109
Райкова Ана, Документи за националноосвободителното движение в Македония през 70-те години на XIX в. 1968 1 136
Телбизов Константин, Биографични данни за гарибалдиста полковник Стефан Дуньов, прославен герой от битката при с. Волтурно. 1965 1 84-90
Тодоров  Николай, Писмо на Л. Вулгарис до П. Хитов. 1967 1 98-101
Улунян Акоп А. (СССР), Нови документи из историята на Руско-турската война в 1877-1878 г. 1968 1 98-113
Улунян Акоп А. (СССР), Нови документи за революционната дейност на Л. Каравелов, В. Левски, Хр. Ботев и П. Хитов из руските дипломатически архиви. 1969 5 77-89
Филипова Величка, Нови данни за Георги Димитров по време на Лайпцигския процес. 1971 5 95-103
Филипова Величка, Спомени и документи за революционните събития през 1923 г. от личния фонд на д-р Любен Дюгмеджиев. 1973 4 119-133
Хаджиолова Кремена А., Присъда на турския съд срещу един от сподвижниците на Васил Левски. 1965 4 91-94
Халачев Кирил, Из спомените ми за влиянието на Октомври върху нашия флот. 1967 4-5 183-186
Халачев Кирил, За моряшкото и войнишкото въстание в Беломорието през септември 1944 г. 1972 4 81-88
Чернявски Георги И. (СССР), Нови данни за отношението на Георги Димитров към МОПР. 1968 6 64-68
Шашко Филип (САЩ), Иван Кишелски и неговият "Проект на безстмертното общество". 1972 3 98-111
Спомени
Атанасов Щерьо, В боевете за Крива паланка, Стражин и Страцин. 1969 2-3 301-311
Братанов Димитър Ц., В борбата за единство и победа на Отечествения фронт. 1969 2-3 277-293
Георгиев Николай, Като кооперативен деец и сдружен земеделец в революционните събития. 2-3 2-3 254-276
Горов Горо, Васил Левски в спомените на Христо Илич. 1968 4 92-110
Маринов Иван, Пет дни в правителството на К. Муравиев. 1968 3 81-102
Маринов Иван, Българската армия и нашата социалистическа революция. 1969 2-3 293-301
Митовски Здравко, Г. Димитров отдалеч и отблизо. 1972 2 127-136
Писма и оправки
Божилов Иван Ат., За Синайскии псалтир и за неговата езикова характеристика. 1974 4-5 202-204
Бошнаков Никола, По въпроса за характера на вестник "Български глас". 1966 2 110-112
Берковски Васил, Относно някои биографични данни за Ана Маймункова, 1971 6 101-102
Бучински Тодор, За някои грешки относно четата на Христо Ботев. 1965 5 88-91
Великов Стефан и Никола Ферманджиев, Още за участниците в четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа през 1868 г. 1968 2 82-87
Великов Стефан и Никола Ферманджиев, Филиптотювата чета през 1867 г. 1969 6 81-95
Великов Стефан и Никола Ферманджиев, Неточности и грешки в публикации за хайдушкото и четническото движение в България до Освобождението. 1971 5 104-123
Вълков Георги, Не е ли задължена нашата историография към един голям приятел на България? 1970 4 97-104
Вълов Въло, "Калояновият" пръстен или надписът на Иван Асен II. 1974 3 86-91
Добрев Иван Р., Точните дати на идването на Васил Левски в Хасково. 1972 4 89-94
Зюмбилски Цочо Ив., За мястото и обстоятелствата, при които били заловени Тодор Каблешков и Найден Попстоянов и убити Георги Търнев и Стефан Почеков. 1974 6 96-98
Каравелов Любен Ст., Отново за фамилията и рождената дата на Любен Каравелов. 1972 3 92-97
Киров Лозан, Неизвестен писмен паметник от 1845 г. 1969 1 125-126
[Коледаров Петър], По спора за Попхаритововата чета. 1969 4 128-129
Конов Хр., Ботевата чета от Камарата и Йолковица до Рашов дол и с. Зверино. 1973 5 116-124
Кузев Александър, Някои неточности и пропуски в том I и II на Кратката българска енциклопедия. 1966 2 108-110
Кузев Александър, За старите имена на град Толбухин - Хаджиоглу, Пазарджик и Добрич. 1967 2 101-103
Манолова Мария и Манол Манолов, Ахмед ага Тъмрашлията и неговата роля в потушаването на Априлското въстание. 1972 1 97-109
Миладинова Елисавета, Марин Христов Цонзаров (1829-1907 г.) 1971 2 110-111
Радкова Румяна, Още за родното място на Неофит Рилски и за следването му в Букурещ. 1972 6 100-107
Разбойников Анастас Сп., Могъл ли е Калоян да лиши Димотика от вода, като "отбие" Марица. 1966 1 81-83
Семиряга М. И. (СССР), Бойна дружба между български и съветски антифашисти в Берлин през Втората световна война. 1985 3 111
Стефанов Стефан, Точната дата на едно погрешно тълкувано писмо, поместено в сборника на Д. Т. Страшимиров Васил Левски. Т. I, Извори, София, 1929 г. 1966 4 115-116
Тонев Велко, По някои прояви на хайдутството в Североизточна България след Кримската война. 1973 2 94-100
Тончева Горанка, Къде са се намирали градовете Тимогиция и Тимум. 1970 6 91-92
Тумангелов Тодор, За рождената дата на Любен Каравелов. 1966 3 115-117
Ферманджиев Никола, Стефан Великов, За рождената дата на Стефан Караджа. 1968 5 101-103
Хайтов Николай, Още за Ахмед ага Тъмрашлията и за едно тълкуване на неговата роля в потушаването на Априлското въстание. 1972 5 99-110
Научна публицистика
[Вълков  Георги],   Тревожен   разговор за  етнографските ни реликви. 1973 3 108-119
[Хаджиниколов  Веселин] За  новата  рубрика. 1973 3 107
Научна информация
Бояджиева Елена, Из дейността на Центъра за научна Информация и документация към Централния институт за история в ГДР. 1974 3 92-97
Георгиева Иваничка, Дискусия по проблемите за етноса сред съветските учени 1974 1 95-112