Начална страница
Исторически преглед
Българска академия на науките
Автор
Заглавие
Година
Стр.

  
  

Съобщения
Аврамов Рубен, Някои въпроси във връзка с народния фронт във Франция. 1967 1 41-50
Аморт Честимир (Чехословакия), Георги Димитров и Чехословакия. 1969 6 52-57
Андреев Йордан, Народните събори в политическия живот на първата българска държава. 1971 4 95-105
Андреев Михаил, Компилацията "Судац" и нейният автор. 1969 4 72-80
Анев Петър, Димитър Благоев и създаването на социалдемократическата организация в гр. Пловдив (1893-1901). 1966 4 77-87
Антонова Вера, За произхода на античните материали в средновековна Плиска. 1965 5 67-69
Атанасов Любен, Любен Каравелов - пръв български библиограф в областта на историята. 1967 3 69-73
Атанасова Елена, Георги Кирков и сръбското социалистическо движение (1902-1919 г.) 1974 3 46-61
Беров Любен, Нови данни за ролята на Фердинанд като агент на германския империализъм. 1968 6 24-32
Беров Любен, Социална основа на режима на БЗНС през 1918-1923 г. 1972 4 45-58
Благоева Божана, За произхода на цар Самуил. 1966 6 79-95
Боев Ради, Още за участието на българи в Кримската война (1853-1856 г.) 1968 1 90-94
Божилов Иван, Печатът на Леон Сарацинопул стратег на Йоанопол и Доростол. 1970 5 98-109
Божилов Иван, Битолският надпис на цар Иван Владислав и някои въпроси от средновековната българска история. 1971 1 84-100
Божинов Воин, Солунската гимназия "Кирил и Методий" в обществено-политическия живот на българското население (1880-1913 г.) 1971 4 87-95
Велики Константин (Румъния), Походите на Михай Витязул на юг от Дунав. 1973 1 63-72
Величкова Милка, Софийската ремсова организация против "Бранник". 1967 2 49-59
Венков Йордан, Първият интернационал и българските възрожденци. 1971 2 83-92
Войнов Михаил, Към въпроса за българската народност в Македония. 1966 5 61-72
Войнов Михаил, Преслав, Средец, Охрид, три средновековни престолни града на български царе и патриарси. 1968 4 72-76
Войнов Михаил, Пак за възникването на българската държава. 1970 4 76-80
Гайдаров Никола, Процесът Васил Левски и революционната организация. 1973 3 60-73
Генов Цонко, Българската емиграция и национално-освободителното движение в навечерието на Руско-турската война от 1877-1878 г. 1968 1 75-90
Генчев Николай, Възвръщане на Южна Добруджа към България през 1940 г. 1969 6 58-73
Глушков Христо, Търговията на казанлъшката фирма "Братя Папазоглу" с розово масло до Освобождението. 1972 6 44-53
Горанов Петър, Предпоставки за възникване на социалистическото движение във Велико Търново. 1970 5 63-71
Горина Людмила В. (СССР), Походът на граф Амедей VI Савойски против България през 1366-1367 г. 1970 6 71-78
Горов Горо, Местонахождението на средновековната Парория и Синаитовия манастир. 1972 1 64-75
Григоров Боян, Отношението на социалдемократическата партия към някои събития непосредсствено след Септемврийското въстание през 1923 г. 1973 4 86-103
Грозданова Елена, Събиране на данъка джизие в българските земи през ХVII и XVIII в. 1970 5 75-90
Грозданова Елена, За данъчната единица хане в демографските проучвания. 1972 3 81-91
Грозданова Елена, Български общини като кредитирана страна в лихварските операции (XVII-XVIII в.) 1974 3 61-70
Гюзелев Васил, Коя е Ана от новооткрития двуезичен Преславски надпис? 1967 6 82-85
Гюзелев Васил, Добруджанският надпис и събитията в България през 943 г. 1968 6 40-48
Дамянов Симеон, Тайната мисия на френския дипломат Проспер Бурре на Балканите (1853-1854). 1965 3 76-88
Дамянов Симеон, Френската дипломация и Съединението през 1885 г.   6 73-80
Дамянов Симеон, Ломското съзаклятие (1867-1868 г.) 1967 2 59-67
Дамянов Симеон, Кубинската воина за независимост от 1868-1878 г. и българската общественост. 1968 4 60-72
Деков Никола, Левски в "една тайна къща". 1965 5 60-66
Дерменджиев Христо, Българският герб през средновековието и Възраждането. 1972 4 58-74
Джорджевич Бранко, За участието на българи в защита на съветската власт в Унгария през 1919 г. 1969 5 43-52
Джорджевич Бранко, Лайпцигският процес и югославските комунисти (1933-1934 г.) 1973 5 75-86
Дивизиев Иван, Разложките българи и Априлското въстание. 1965 2 69-73
Димитров Георги, Септемврийското въстание през 1923 г. в Благоевградски окръг. 1970 6 56-66
Димитров Георги В., Из националноосвободителните борби в Благоевградски окръг (1878-1912 г.). 1974 6 56-69
Димитров Илчо, Смъртта на цар Борис III. 1968 2 40-59
Димитрова Стела, Борбата на БКП против широкосоциалистическата ревизия на марксисткото учение за диктатурата на пролетариата (1917-1921 г.) 1965 6 58-73
Димитрова Стела, БРСДП (т. с.) против съглашателството на десните социалдемократи (1918-1919 г.) 1971 5 49-63
Димов Ненчо, Из дейността на БОНСС за сплотяване на революционното студентство на Балканите (1931-1932 г.) 1966 1 47-51
Дихан Михаил Д. (СССР), Дейността на българските политически емигранти в Южна Украйна през 1925-1929 г. 1967 4-5 118-132
Врихонов Леонид (СССР), Любен Каравелов в преписката на руските дипломати. 1966 6 47-58
Жекова-Цветкова Елена, Политическият преврат във Франция през май 1958 г. 1966 4 60-76
Иванов Въло, Парламентарната дейност на работническата партия в ХХIII Народно събрание (1931-1934 г.) 1974 1 65-78
Йорданов Борис, Особености на работническия контрол над производството на капиталистическата промишленост в България (1944-1947 г.) 1973 1 43-55
Калинков Асен, Помощното движение по време на Отечествената война (1944-1945 г.) 1965 3 61-68
Камбуров Генчо, Разногласия в четворния съюз при преговорите в Брест-Литовск и Букурещ през 1918 г. 1971 3 48-58
Каравелов Любен Ст., Из историята на най-величествения паметник на българската признателност. 1970 4 57-64
Каркелев Иван, Септемврийското въстание през 1923 г. в Разложкия край. 1973 4 76-86
Киселев Василий (СССР), Октомври в българските селскостопански колективи в Украйна. 1967 4-5 108-117
Кондов Никола, За първичната обществена единица при селското население в средновековна България. 1965 1 70-83
Кондов Никола, За броя на населението в България към края на XIV в. 1968 5 65-69
Конев Илия, Васил Априлов и българо-руските културни взаимоотношения. 1974 2 69-77
Кочев Николай, Хазарите и мисията на Константин-Кирил. 1972 6 54-67
Куманов Милен, Възстановяване на дипломатическите отношения между България и Турция (1923-1926 г.) 1971 2 69-83
Лишев Страшимир, Още за възникването и развитието на българския средновековен град. 1974 6 70-77
Маждракова-Чавдарова Огняна, Националноосвободителното и революционното движение в Европа през погледа на Г. С. Раковски според "Дунавски лебед" (1860-1861 г.) 1970 3 72-88
Манолова Мария, Временното руско управление в България през 1877-1879 г. и пощенското дело. 1968 6 33-40
Маринова Мария, Българските марксисти и германското социалдемократическо движение през 1903-1912 г. 1968 3 52-57
Марков Юлиян, Развитие на образованието сред турското население в България (1944-1952 г.) 1971 1 69-79
Мартиненко Анатоли К. (СССР), Руско-български връзки по време на разрива на дипломатическите отношения (1886-1896 г.) 1970 3 58-65
Матковски Александър (Югославия), Сведения за хайдути в Македония през втората половина на XVII век. 1966 3 67-82
Мигев Владимир, Утвърждаване на монархо-фашистката диктатура в България през 1935-1936 г. и "Цанковото движение". 1967 6 62-81
Мигев Владимир, Г. Димитров и проблемите на българсхия фашизъм. 1972 2 98-106
Милич Даница (Югославия), Чуждестранният капитал в Сърбия до Първата световна война. 1965 4 58-72
Милчев Атанас, Тракийският град Кабиле. 1974 1 78-92
Митев Йоно, Из дейността на българската студентска комунистическа група в Прага след Септемврийското въстание през 1923 г. 1965 5 56-60
Митев Йоно, Бесарабските българи и освобожданието на България. 1967 1 55-62
Митрович Будимир, Интернационалнте връзки между БКП и ЮКП през 1919-1921 г. 1974 2 62-69
Михайлов Емил, Обособяване на източните и южните славяни. 1971 3 63-80
Наков Ангел, Посрещане на Съветската армия в България. 1965 3 69-76
Наумов Георги, Антикризисна законодателна дейност на Народния блок (1931-1934 г.) 1973 6 53-68
Нешев Георги, Нови данни за българския произход на брашовските "Шкеи". 1970 5 90-98
Павлов Владимир, Първото българско тьрговско параходно дружество "Провидение". 1965 2 73-83
Павлов Владимир, Противоречията във военноморските отношения между България и съюзниците й през 1918 г. 1972 5 40-44
Палешутски Костадин, Македонската емиграция в България по време на Парижката конференция през 1919 г. 1969 5 52-67
Панайтов Панайот, Нови данни и уточнявания за участието на българи в борбата за съветска власт. 1967 4-5 91-107
Пандев Константин, Устави и правилници на ВМОРО преди Илинденско-Преображенското въстание. 1969 1 68-80
Пантев Андрей, За англо-българските отношения след падането на Ст. Стамболов (1894-1896 г.) 1966 4 87-96
Пантев Андрей, Мисията на д-р Георгий Вълкович в Атина (март-април 1890 г.) според английски архивни източници. 1970 6 66-71
Пейков Атанас, Първа бригадирска смяна в Димитровград през 1948 г. 1973 6 48-53
Песчани Дивол Г. (СССР), Съветско-българско сътрудничество в областта на хидромелиорацията и напояването (1948-1958 г.) 1967 4-5 133-141
Петков Илия, Вестник "Комунист" - боен орган на плевенската окръжна партийна организация след Първата световна война. 1967 3 61-68
Петков Илия, Соболевата акция в Плевенско. 1971 2 64-68
Петков Илия, Стоян Заимов и комитетьт "Цар освободител". 1973 3 48-59
Петров Методи, Руската помощ за създававе на българска администрация. 1972 5 45-56
Петров Методи, Първата политическа криза след Освобождението. 1973 5 86-98
Петров Цоньо, Бузлуджанските тържества и тяхната роля в революционната ни история. 1971 3 58-62
Петрова Димитрина, БЗНС и Лайпцигският въпрос. 1973 5 62-75
Плетньов Георги, Руското консулство в Търново (1862-1865 г.) 1973 1 55-63
Пляков Здравко, Градското занаятчийско производство в българските земи през XV-XVII в. 1973 6 68-87
Поглубко Константин (СССР), Българските и руските революционери в навечерието и хода на Априлското въстание през 1876 г. 1970 4 64-76
Поглубко Константин, Николай Червенков (СССР), Връзки на българи, учещи се в Русия, с руското революционно движение (50-70-те години на XIX в.) 1973 2 74-75
Попов Владимир, Характерни особености на робството в древния Изток. 1972 1 76-89
Попов Радослав, България и железопътните проекти на Балканите през първата половина на 1908 г. 1972 3 72-81
Портной Йосиф (СССР), Интернационални връзки на профсъюзите в Съветски Казахстан с българските трудещи се. 1974 6 51-58
Първев Георги, Полската общественост за българите и Априлското въстание. 1970 3 65-72
Първев Георги, Лайпцигският процес и полската общественост. 1972 2 108-115
Радев Стоян, Отражение на Априлското въстание през 1876 г. в унгарския печат. 1966 3 59-67
Радев Стоян, Новисадското списанне "Стража" за проблемите на Балканите през 1878-1879 г. 1968 1 68-75
Радков Иван, Създаване на ТКЗС в Русенска област (1944-1948 г.) 1971 4 74-87
Радков Теодосий, Г. Димитров и българското младежко движение. 1972 2 86-98
Радкова Румяна, Рилският манастир през втората половина на XVIII и началото на XIX в. 1969 1 81-93
Радонов Здравко, Революционно-демократични борби на българските студенти. 1970 4 48-57
Решетников Леонид (СССР), Дейността на МОПР в СССР за подпомагане на българските политически емигранти (1923-1940 г.) 1972 6 35-43
Самарджиев Божидар, Крахът на конституционализма в Османската империя (1877-1878 г.) 1971 5 72-82
Сирков Димитър, Радио "Демократична Европа" (декември 1938 - март 1939 г.) 1968 1 49-55
Снегаров Иван, Георги Кастриота-Скендербег (1405-1468 г.) и отношението на Дебър и Охрид към освободителната му борба. 1968 2 50-65
Списаревска Йоанна, За правния режим на дубровнишките колонии в българските земи под османско владичество (XV-XVI в.) 1973 2 76-93
Станева Наташа, Българо-съветското дружество в София (1934-1939 г.) 1971 6 73-85
Стателова Елена, За журналистическата дейност на Г. Димитров в периода до войните (1901-1912 г.) 1972 2 115-126
Стойков Руси, Първото известие за албанците в историчесжите извори. 1966 1 60-62
Стойков Руси, За появата на албанците на Балканския полуостров и за произхода на народностното име шкипетари. 1969 6 73-80
Стоянова Анета, Из дейността на БКП сред селяните през годините на икономическата криза (1929-1934 г.) 1970 3 45-58
Тивчев Петър, За войната между Византия и България през 977 г. 1969 4 80-88
Тивчев Петър, Бунтьт на Тома Славянина и намесата на българския хан Омуртаг. 1969 5 68-76
Тодорова Мария, "Общополезните каси" на Мидхат паша. 1972 5 56-76
Тошкова Витка, Присъединяването на България към Тристранния пакт. 1969 4 56-72
Трифонов Димитър, Възникване и развитие на младежкото бригадирско движение (1946-1950 г.) 1966 5 50-61
Узунов Иван, Някои противоречия в Междусъюзническата военноконтролна комисия и деветоюнския преврат през 1923 г. 1965 2 57-68
Унджиев Иван, За председателството на революционния Комитет в Ловеч. 1965 1 55-69
Филипов Иван, Васил Коларов - работнически представител в пловдивския комитет на труда. 1966 2 65-79
Филипов Иван, Отношението на фабрикантите към работническите закони и съставът на комитетите на труда в България. 1973 2 63-73
Хаджиниколов Веселин, Из дейността на Георги Димитров за спасяването на Ернст Телман. 1966 3 51-59
Хаджиниколов Веселин, България - първа страна на народен фронт между работници и селяни още до Седмия конгрес на Коминтерна. 1967 1 51-55
Харизанов Васил, Изграждане и дейност на Отечествения фронт във Врачански окръг преди 9 септември 1944 г. 1971 5 43-49
Ходжов Мехмед, Социално-политически аспект на уедряването на ТКЗС (1958-1959 г.) 1971 6 64-73
Христов Ангел, Класова диференциация в западноафриканското село. 1969 5 39-42
Христов Пенчо, Коренните жители на София ("Кореняците софиянци"). 1966 1 51-60
Цанкова-Петкова Геновева, За годината, когато е създадена българската държава. 1968 3 58-61
Цветкова Елена Жекова, Установяване на Петата република във Франция (юни-декември 1958 г.) 1970 5 41-56
Чакир Николае (Румъния), Нови тълкувания за живота и дейността на Христо Ботев. 1971 1 79-84
Чернявски Георги (СССР), Съветският печат за Септемврийското въстание през 1923 г. 1973 4 103-118
Шнитман Абрам Мойсеевич (СССР), Христо Кабакчиев и процесът срещу ЦК на БКП. 1968 5 48-64
Шопов Йосиф, За появата на човека в нашите земи. 1965 4 72-90
Яновски Борис, Неизвестен знатен български род в Русия. 1966 6 59-66